p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 18 Issue : 4 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Perforation of Meckel’s diverticulum by a button battery: Report of two cases [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(4): 358-360 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.48742

Perforation of Meckel’s diverticulum by a button battery: Report of two cases

Bülent Hayri Özokutan, Haluk Ceylan, Sefa Yapıcı, Sedat Sımsık
Department Of Pediatric Surgery, Faculty Of Medicine, University Of Gaziantep

Ingested button battery perforation of Meckel’s diverticulum is extremely rare, with only two reported cases in the recent literature. Two additional preschool children who accidentally swallowed an alkaline button battery and developed a perforated Meckel’s diverticulum are reported. Surgeons should be aware of this rare complication. Careful clinical, radiologic and laboratory monitoring of children who ingest a button battery is advisable.

Keywords: Button battery, foreign body; Meckel’s diverticulum; perforation.

Düğme pilin neden olduğu Meckel divertikülü perforasyonu: İki olgu sunumu

Bülent Hayri Özokutan, Haluk Ceylan, Sefa Yapıcı, Sedat Sımsık
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Gaziantep

Yutulan düğme pilin neden olduğu Meckel divertikülü perforasyonu oldukça nadirdir ve literatürde günümüze kadar yalnızca iki olgu bildirilmiştir. Bu yazıda, okul öncesi çağdaki iki çocukta kazayla yutulan düğme pilin yol açtığı Meckel divertikülü perforasyonu sunuldu. Düğme pil yutan çocuklarda gelişebilecek bu nadir komplikasyon akılda tutulmalı, olguların klinik, radyolojik ve laboratuvar bulguları dikkatle izlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Düğme pil, yabancı cisim; Meckel divertikülü; perforasyon.

Bülent Hayri Özokutan, Haluk Ceylan, Sefa Yapıcı, Sedat Sımsık. Perforation of Meckel’s diverticulum by a button battery: Report of two cases. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(4): 358-360

Corresponding Author: Haluk Ceylan, Türkiye
Manuscript Language: English