p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 16 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Incorrect identification in forensic medicine (wrong conclusion): a case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(2): 185-188

Incorrect identification in forensic medicine (wrong conclusion): a case report

Yıldıray Zeyfeoğlu, Tarık Uluçay, Mehmet Sunay Yavuz, Mahmut Aşırdizer
Department Of Forensic Medicine, Medical Faculty Of Celal Bayar University, Manisa, Turkey

Correct identification of lesions in examined patients is as important in forensic medicine application as it is in the medical profession. However, general practitioners and clinicians often fail to give proper attention to the definition and recording of the lesions and clinical findings in patients. Additionally, the identification of the lesion is sometimes deficient or incorrect. This has hindered, particularly in traumatic events that are of a forensic nature, reaching accurate conclusions during the interpretative and legal phases. In this study, we describe the case of a nine-year-old boy admitted to the hospital following a traffic accident. During his evaluation, an ecchymosis “resembling a rail” on his chest was noted. Consequently, legal/judicial authorities suspected the child may have been exposed to violence or child abuse and he was referred to our department. Practitioners may contribute to inaccurate decisions/conclusions if they fail to give the necessary detailed attention during the forensic interpretation (detailed examination and recording of lesions) and judicial process or if they have insufficient knowledge on this subject. This case is submitted as an interesting example since it included the possibility of inaccurate conclusion and judgment.

Keywords: Forensic case, medico-legal fault; incorrect identification; wrong conclusion.

Adli tıbbi uygulamalarda hatalı tanımlama, yanlış karar: Olgu sunumu

Yıldıray Zeyfeoğlu, Tarık Uluçay, Mehmet Sunay Yavuz, Mahmut Aşırdizer
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Manisa

Muayene edilen hastalarda bulunan lezyonların doğru tanımlanması, adli tıp uygulamaları kadar hekimlik mesleğinde de son derece önemlidir. Ancak, pratisyen ve klinisyen hekimler çoğu zaman kendilerine başvuran hastalardaki lezyon ve bulguları tanımlama ve bunları kayıt altına alma konusunda gereken önemi göstermemekte, lezyonları eksik ya da hatalı olarak tanımlamakta, bu da özellikle adli olgu niteliği taşıyan travmatik olayların yorumlanmasında ve yargılanma aşamasında doğru kararların oluşmasına engel teşkil etmektedir.
Bu yazıda, trafik kazası sonucu müracaat ettiği hastanede yapılan ilk muayene sırasında göğüs üzerinde saptanan lezyon “ray şeklinde ekimoz” olarak tanımlanmış, dolayısıyla adli makamlar tarafından “şiddet veya istismara maruz kalmış olabileceği” düşüncesi ile şüpheli olarak değerlendirilmiş ve çözümlenmesi amacıyla anabilim dalımıza gönderilmiş dokuz yaşında bir erkek çocuk olgusu, adli tıbbi çözümleme yönünden irdelenmiştir.
Hasta ile ilk karşılaşan hekimlerin adli olguların değerlendirmesinde yeterince dikkat, özen veya önem göstermemeleri ya da gerekli bilgi donanımına sahip olmamaları sonucunda neden olabilecekleri adli yorum ve yargı hatalarına bir örnek teşkil eden olgu, konunun önemi nedeniyle ilginç bulunarak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Adli olgu, adli hata; yanlış karar; yanlış tanımlama.

Yıldıray Zeyfeoğlu, Tarık Uluçay, Mehmet Sunay Yavuz, Mahmut Aşırdizer. Incorrect identification in forensic medicine (wrong conclusion): a case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(2): 185-188

Corresponding Author: Mahmut Aşırdizer, Türkiye
Manuscript Language: Turkish