p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 17 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Bilateral internal carotid artery and vertebral artery dissections with retinal artery occlusion after a roller coaster ride - case report and a review [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(1): 75-78 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.53189

Bilateral internal carotid artery and vertebral artery dissections with retinal artery occlusion after a roller coaster ride - case report and a review

Yonca Ozkan Arat1, John Volpi2, Anil Arat3, Richard Klucznik4, Orlando Diaz4
1University Of Wisconsin, Department Of Ophthalmology, Madison, WI, USA
2The Methodist Hospital, Department of Neurology, Houston, TX, USA
3University of Wisconsin, Department of Radiology, Madison, Wisconsin, USA
4The Methodist Hospital, Department of Radiology, Houston, TX, USA

We present the first case of a woman with no significant medical history who developed dissections of bilateral carotid and bilateral vertebral arteries, as well as a retinal artery occlusion, after a roller coaster ride. A 35-year-old woman developed right-sided neck pain followed by a frontal headache immediately after a roller coaster ride. Five days after the incident, she developed complete loss of vision in her right eye for two hours. Subsequently, the vision improved but remained significantly decreased. On presentation, her visual acuity was 20/200 in the right and 20/20 in the left eye. Her fundus exam revealed retinal edema in the superotemporal retinal artery distribution without any visible emboli. Her neurological exam was otherwise normal. The cerebral angiogram showed bilateral internal carotid and vertebral artery dissections. The patient remained stable with conservative therapy without further worsening of vision or any new neurological deficits. Outcomes for cervicocephalic arterial dissection are usually favorable, but early diagnosis is critical for initiation of appropriate treatment of possible complications. Physicians must have a high index of suspicion for arterial dissection when patients note any headache, neck pain or vertigo triggered by violent motion after leisure activities such as roller coaster rides.

Keywords: Carotid artery, dissection; retinal artery; vertebral artery.

Lunapark trenine binmeye bağlı iki taraflı internal karotid ve vertebral arter diseksiyonu ile beraber retinal arter oklüzyonu: Olgu sunumu ve literatür incelemesi

Yonca Ozkan Arat1, John Volpi2, Anil Arat3, Richard Klucznik4, Orlando Diaz4
1Wisconsin Üniversitesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Madison, WI, A.B.D.
2Methodist Hastanesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Houston, TX, A.B.D.
3Wisconsin Üniversitesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Madison, WI, A.B.D.
4Methodist Hastanesi, Radyoloj Ana Bilim Dalı, Houston, TX, A.B.D.

Bu yazıda, lunapark trenine (roller coaster) binmesini takiben iki taraflı internal karotid ve iki taraflı vertebral arter diseksiyonu ile beraber retinal arter oklüzyonu gelişen, bilgilerimize göre, literatürdeki ilk olguyu sunuyoruz. Otuz beş yaşında sağlıklı bir kadın hastada, lunapark trenine binmesini takiben, sağ taraflı boyun ağrısı ve frontal başağrısı gelişmiştir. Bundan beş gün sonra hastanın sağ gözünde 2 saat süren tam görme kaybını takiben, bu gözde görme düzelmiş fakat normale göre çok düşük düzeyde kalmıştır. Hastanın ilk muayenesinde sağ gözde görmesi 20/200 ve sol gözde 20/20 düzeyinde bulunmuştur. Fundus muayenesinde üst temporal arter boyunca ödem izlenmiş, emboli görülmemiştir. Hastanın bunun dışında nörolojik muayenesi normaldi. Yapılan beyin anjiyografisinde, iki taraflı internal karotid ve iki taraflı vertebral arter diseksiyonu görülmüştür. Hasta, konservatif tedavi ile stabil olarak kalmış ve görmesinde daha fazla düşme veya yeni nörolojik kayıp izlenmemiştir. Baş-boyun arter diseksiyonlarında prognoz çogunlukla iyidir, fakat olası komplikasyonların önlenmesi için erken teşhis çok önelidir. Lunapark treni gibi ani ve hızlı hareketlere maruz kalınmasını takiben başağrısı, boyun ağrısı, baş dönmesi gibi şikayetler gelişen hastalarda arteriyel diseksiyon için yüksek şüphe bulunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Karotid arter, diseksiyon; retinal arter; vertebral arter.

Yonca Ozkan Arat, John Volpi, Anil Arat, Richard Klucznik, Orlando Diaz. Bilateral internal carotid artery and vertebral artery dissections with retinal artery occlusion after a roller coaster ride - case report and a review. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(1): 75-78

Corresponding Author: Yonca Ozkan Arat, United States
Manuscript Language: English