p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 21 Issue : 3 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Unilateral spontaneous adrenal hemorrhage in a young patient [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(3): 220-222 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.54692

Unilateral spontaneous adrenal hemorrhage in a young patient

Muhammet Ferhat Çelik, Cevher Akarsu, Ahmet Cem Dural, Murat Çikot, Mustafa Gökhan Ünsal, Halil Alış
Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training And Research Hospital, Department Of General Surgery, Istanbul

The objective of this study was to report an unusual case of unilateral adrenal hematoma in; a 19-year-old young man who did not have a history of any specific systemic disease. The patient was admitted to hospital with chest pain that lasted for one day. Preoperative contrast-enhanced computerized tomography evaluated an adrenal mass (sized, 10.5x12.7 cm) adjacent to the anterior of the left kidney, and findings were indicative of adrenal hematoma. The final pathological diagnosis was adrenal adenoma.

Keywords: Adrenal gland, adrenal hematoma; adrenal hemorrhage.

Genç hastada spontan tek taraflı adrenal kanama

Muhammet Ferhat Çelik, Cevher Akarsu, Ahmet Cem Dural, Murat Çikot, Mustafa Gökhan Ünsal, Halil Alış
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Bu yazıda, herhangi bir spesifik sistemik hastalık öyküsü olmayan 19 yaşında genç bir hastada, nadir görülen tek taraflı adrenal hematomu sunuldu. Hasta bir gündür olan göğüs ağrısı şikayeti ile acil servise başvurdu. Ameliyat öncesi dönemde yapılan değerlendirmede çekilen kontrastlı bilgisayarlı tomografi sonucunda sol böbrek komşuluğunda 10.5x12.7 cm adrenal kitle ve hematom saptandı. Ameliyat sonrası kitlenin patolojik incelemesinde adrenal adenom saptandı.

Anahtar Kelimeler: Adrenal bez, adrenal hemoraji; adrenal hematom.

Muhammet Ferhat Çelik, Cevher Akarsu, Ahmet Cem Dural, Murat Çikot, Mustafa Gökhan Ünsal, Halil Alış. Unilateral spontaneous adrenal hemorrhage in a young patient. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(3): 220-222

Corresponding Author: Muhammet Ferhat Çelik, Türkiye
Manuscript Language: English