p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Supp : 1 Year : 2021

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Posttraumatic pseudoaneurysm of the superficial temporal artery: After paintball game [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(1): 157-159 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.64947

Posttraumatic pseudoaneurysm of the superficial temporal artery: After paintball game

Ismail Kakillioğlu1, Ali Fuat Tekin2, Ömer Faruk Ünal2, Afife Uğuz3
1Department of Cardiovascular Surgery, Yüksekova State Hospital, Hakkari-Turkey
2Department of Radiology, Yüksekova State Hospital, Hakkari-Turkey
3Department of Pathology, Hakkari State Hospital, Hakkari-Turkey

A 20-year-old man suffered from a swelling with a painless but cosmetic problem in the right temporal region. Pseudoaneurysm of the superficial temporal artery is rare. It typically occurs after blunt trauma to the temporal region and presents as a painless, preauricular and pulsatile mass during the following 2–6 weeks. The diagnosis is made simply by physical examination and ultrasound. Surgery under local anesthesia is a very effective treatment.

Keywords: Paintball game, pseudoaneurysm; superficial temporal artery; trauma.

Paintball oyunu sonrası gelişen: Travma sonrası süperfisyal temporal arter psödoanevrizması

Ismail Kakillioğlu1, Ali Fuat Tekin2, Ömer Faruk Ünal2, Afife Uğuz3
1Yüksekova Devlet Hastanesi, Kardiovasküler Cerrahi Kliniği, Hakkari
2Yüksekova Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Hakkari
3Hakkari Devlet Hastanesi, Patoloji Kliniği, Hakkari

Yirmi yaşında bir erkek, sağ temporal bölgede ağrısız ancak kozmetik bir problem oluştuğu için şişlikten yakındı. Yüzeyel temporal arterin psödoanevrizması çok nadirdir. Genellikle temporal bölgeye künt travma sonrası ortaya çıkar ve izleyen 2–6 hafta boyunca ağrısız, preauriküler, pulsatil bir kitle şeklinde ortaya çıkar. Teşhis sadece fizik muayene ve ultrason ile konur. Lokal anestezi altında yapılan ameliyat çok etkili bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Paintball oyunu, psödoanevrizma; süperfisyal temporal arter; travma.

Ismail Kakillioğlu, Ali Fuat Tekin, Ömer Faruk Ünal, Afife Uğuz. Posttraumatic pseudoaneurysm of the superficial temporal artery: After paintball game. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(1): 157-159

Corresponding Author: Ismail Kakillioğlu, Türkiye
Manuscript Language: English