p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 16 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Necrotizing fasciitis as an early manifestation of tuberculosis: report of two cases [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(2): 174-176

Necrotizing fasciitis as an early manifestation of tuberculosis: report of two cases

Ashraf Fathi Hefny1, Fikri M Abu-zidan2
1Department Of Surgery, Al-ain Hospital, Al Ain, United Arab Emirates
2Department Of Surgery, Faculty Of Medicine And Health Sciences Uae University, Al-ain, United Arab Emirates

The association between necrotizing fasciitis and tuberculosis is extremely rare. We report two cases in which the initial clinical presentation of tuberculosis was that of necrotizing fasciitis proven by histopathology. Repeated adequate surgical debridement was performed in both. In one patient, acid-fast bacillus was cultured from a discharging sinus one year postoperatively. The other patient was diagnosed to have pulmonary tuberculosis two months postoperatively. The diagnosis of tuberculosis should be suspected in patients with necrotizing fasciitis with recurrence or unexpected slow response to surgery.

Keywords: Fasciitis, necrotizing; tuberculosis.

Tüberkülozun erken bir belirtisi olarak nekrotizan fasiit: İki olgu sunumu

Ashraf Fathi Hefny1, Fikri M Abu-zidan2
1Al-ain Hastanesi Cerrahi Kliniği, Al-ain Al-ain, Birleşik Arap Emirlikleri.
2Birleşik Arap Emirlikleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Ve Sağlık Bilimleri Cerrahi Bölümü, Birleşik Arap Emirlikleri.

Nekrotizan fasiit ile tüberküloz birlikteliği son derece nadirdir. Tüberkülozun ilk klinik görüntüsünün histopatolojik yöntemle kanıtlanmış şekilde nekrotizan fasiit olduğu iki olgu sunuyoruz. Her iki olguda yinelenen cerrahi debridmanlar yapıldı. Bir olguda, ameliyattan bir yıl sonra bir sinüs akıntısı kültüründe aside dirençli basil üredi. Diğer hastada, ameliyattan iki ay sonra pulmoner tüberküloz tanısı kondu. Nükseden veya cerrahiye beklenmedik şekilde yavaş yanıt gösteren nekrotizan fasiitli hastalarda tüberküloz tanısından kuşkulanılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Fasiit, nekrotizan; tüberküloz.

Ashraf Fathi Hefny, Fikri M Abu-zidan. Necrotizing fasciitis as an early manifestation of tuberculosis: report of two cases. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(2): 174-176

Corresponding Author: Ashraf Fathi Hefny, United Arab Emirates
Manuscript Language: English