p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 18 Issue : 4 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery A life-saving approach after thoracic trauma: Emergency room thoracotomy [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(4): 306-310 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.70194

A life-saving approach after thoracic trauma: Emergency room thoracotomy

Tevfik İlker Akçam1, Kutsal Turhan1, Ayşe Gül Ergönül1, Emrah Oğuz2, Alpaslan Çakan1, Ufuk Çağırıcı1
1Department Of Thoracic Surgery, Ege University, İzmir, Turkey
2Department Of Cardiovascular Surgery, Ege University, İzmir, Turkey

BACKGROUND
In this article, the outcomes, indications and methods of emergency department service resuscitative thoracotomy in cardiac and/or respiratory arrest patients after thoracic trauma are discussed.
METHODS
Between January 2004 and December 2010, nine resuscitative thoracotomies were performed after thoracic trauma in the emergency department of our hospital. The records of the patients were evaluated retrospectively.
RESULTS
A total of nine patients underwent resuscitative thoracotomy: five stab wounds, two traffic accidents, one fall from height, and one gunshot wound. Anterolateral thoracotomy in supine position was performed in all. Three patients had lung parenchymal laceration, three patients had cardiac laceration, two patients had intercostal vessel injury, and one patient had descending aorta injury. None of the four patients with blunt trauma recovered. Three of five patients with penetrating trauma were discharged after an average of eight days of follow-up, whereas two of them were lost perioperatively.
CONCLUSION
Emergency room thoracotomy can be performed in thoracic trauma cases who are in shock and have unresponsive hypotension despite large volume fluid and blood replacement and no time for transportation to the operating room. The results are better in penetrating trauma patients than in blunt trauma.

Keywords: Emergency room thoracotomy, resuscitative thoracotomy; thoracic trauma.

Toraks travması sonrası hayat kurtarıcı bir uygulama: Acil serviste torakotomi

Tevfik İlker Akçam1, Kutsal Turhan1, Ayşe Gül Ergönül1, Emrah Oğuz2, Alpaslan Çakan1, Ufuk Çağırıcı1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İzmir

AMAÇ
Bu çalışmada, toraks travması sonrası hastanemiz acil servisine (AS) getirilen ve yapılan girişim sırasında kalp ve/veya solunumu duran hastalarda, acil serviste uygulanan resüsitatif torakotominin endikasyonları, yöntemi ve sonuçları tartışıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM
Ocak 2004 ile Aralık 2010 tarihleri arasında toraks travması sonrası AS’de dokuz hastaya resüsitatif torakotomi uygulandı. Hasta verileri geriye dönük olarak incelendi.
BULGULAR
Dokuz hastaya AS koşullarında girişim yapıldı; beşi kesici delici alet yaralanması, ikisi trafik kazası, birer hasta yüksekten düşme ve ateşli silah yaralanması nedenliydi. Tüm hastalara sırtüstü pozisyonda anterolateral torakotomi uygulandı. Üç hastada akciğer parankimal laserasyonu, üç hastada kardiyak laserasyon, diğer iki hastada interkostal damarlar yaralanması ve bir hastada ise inen aortada laserasyon vardı. Etyolojisinde künt travma olan dört hasta kaybedildi, penetran travma nedeniyle resüsitatif torakotomi uygulanan beş hastanın üçü ortalama sekiz gün izlem sonrasında şifa ile taburcu edildi, diğer ikisi ameliyatta kaybedildi.
SONUÇ
AS koşullarında resüsitatif torakotomi uygulanan hastalar, travma sonrası şok halindedir, büyük oranda sıvı ve kan infüzyonu yapılmasına karşın hipotansiyonu kontrol altına alınamayan ve ameliyat salonuna nakil için vakit kaybına tahammülü olmayan hastalardır. Penetran travmalı hastaların sonuçları künt toraks travmalı hastalara göre daha iyidir.

Anahtar Kelimeler: Acil servis torakotomisi, resüsitatif torakotomi; toraks travması.

Tevfik İlker Akçam, Kutsal Turhan, Ayşe Gül Ergönül, Emrah Oğuz, Alpaslan Çakan, Ufuk Çağırıcı. A life-saving approach after thoracic trauma: Emergency room thoracotomy. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(4): 306-310

Corresponding Author: Tevfik İlker Akçam, Türkiye
Manuscript Language: Turkish