p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 22 Issue : 4 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Acute abdomen caused by greater omentum torsion: A case report and review of the literature [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(4): 391-394 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.74944

Acute abdomen caused by greater omentum torsion: A case report and review of the literature

Camilla Cremonini, Andrea Bertolucci, Dario Tartaglia, Francesca Menonna, Christian Galatioto, Massimo Chiarugi
Department of Emergency Surgery Unit, Università Di Pisa, Pisa-Italy

Torsion of the greater omentum is a rare cause of acute abdomen. Based on etiopathogenesis, it can be classified as primary or secondary. However, regardless of the cause, segmentary or diffuse omental necrosis will follow. Preoperative diagnosis is not easy, though abdominal ultrasound and computed tomography (CT) scans may show peculiar features suggestive of omental torsion. Laparoscopic resection of the affected omentum is the treatment of choice. Presently reported was a case of primary omental torsion, in addition to a comprehensive literature review.

Keywords: Acute abdomen, greater omentum, laparoscopy, omental infarction; torsion.

Omentum majus torsiyonunun neden olduğu akut batın: Olgu raporu ve literatürün gözden geçirilmesi

Camilla Cremonini, Andrea Bertolucci, Dario Tartaglia, Francesca Menonna, Christian Galatioto, Massimo Chiarugi
Di Pisa Üniversitesi, Acil Cerrahi Bölümü, Pisa-İtalya

Omentum majusun torsiyonu akut karının nadir bir nedenidir. Etiyopatogenezine dayanarak primer ve sekonder olarak sınıflandırılabilir. Ancak, sonuçta nedene bağlı olmaksızın segmenter veya yaygın omentum nekrozu oluşacaktır. Ameliyat öncesi tanı kolay olmamasına rağmen karının ultrason ve bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları omentum torsiyonunu düşündüren özgün özellikleri gösterebilir. Seçilecek tedavi etkilenmiş omentumun laparoskopik rezeksiyonudur. Bu olgu sunumunda, kapsamlı literatür derlemesine ilaveten primer omentum torsiyonu bildirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Akut batın, laparoskopi, omentum enfarktı, omentum majus; torsiyon.

Camilla Cremonini, Andrea Bertolucci, Dario Tartaglia, Francesca Menonna, Christian Galatioto, Massimo Chiarugi. Acute abdomen caused by greater omentum torsion: A case report and review of the literature. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(4): 391-394

Corresponding Author: Camilla Cremonini, Italy
Manuscript Language: English