p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 22 Issue : 6 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Effect of medical treatment on histological findings in rabbits with acute appendicitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(6): 516-520 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.79825

Effect of medical treatment on histological findings in rabbits with acute appendicitis

Gürcan Şimşek1, Barış Sevinç2, Yaşar Ünlü3, İsmail Hasırcı1, Hüseyin Kurku4, Ömer Karahan5
1Department Of General Surgery, Konya Training And Research Hospital, Konya, Turkey
2Department Of General Surgery, Sarıkaya State Hospital, Yozgat, Turkey
3Department Of Pathology, Konya Training And Research Hospital, Konya, Turkey
4Department Of Biochemistry, Konya Training And Research Hospital, Konya, Turkey
5Department Of General Surgery, Necmettin Erbakan University, Meram Medical School, Konya, Turkey

BACKGROUND: Acute appendicitis (AA) is the most common reason for abdominal surgery in the world. The aim of this study was to evaluate the effect of medical treatment on histological findings in rabbits with AA.
METHODS: Twenty-one male New Zealand rabbits were divided into 3 groups: appendix ligation and medical treatment, appendix ligation and no treatment, and control group, which underwent only laparotomy.
RESULTS: In appendix ligation without treatment group, AA findings were much more severe.
CONCLUSION: Medical treatment reduced inflammation of AA.

Keywords: Acute appendicitis, antibiotic, medical treatment.

Tavşanlarda oluşturulan akut apandisit modelinde medikal tedavinin histopatolojik bulgular üzerindeki etkisi

Gürcan Şimşek1, Barış Sevinç2, Yaşar Ünlü3, İsmail Hasırcı1, Hüseyin Kurku4, Ömer Karahan5
1Konya Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Konya, Türkiye
2Sarıkaya Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi, Yozgat, Türkiye
3Konya Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Konya, Türkiye
4Konya Eğitim Araştırma Hastanesi, Biyokimya Laboratuvarı, Konya, Türkiye
5Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

AMAÇ: Akut apandisit dünyada genel cerrahların karşılaştığı en sık akut karın nedenidir. Bu çalışmada, akut apandisit oluşturulan tavşanlarda antibiyotik tedavisinin akut apandisitte ortaya çıkan histopatolojik bulgular üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışma için 21 adet Yeni Zelenda cinsi (Oryctogaluscuniculus), erkek ve ağırlıkları 2050–2450 gram arasında değişen tavşan kullanıldı. Denekler üç gruba ayrıldı: Grup 1: Apendiks ligasyonu yapılan ve antibiyotik tedavisi verilen grup (n=7), Grup 2: Apendiks ligasyonu yapılan ama antibiyotik tedavisi verilmeyen grup (n=7), Grup 3: Apendiks ligasyonu yapılmayan ve antibiyotik tedavisi verilmeyen grup (sham grubu) (n=7).
BULGULAR: Grup 1 ve Grup 2 arasında yapılan istatistiksel analiz sonucunda Grup 2’de ortaya çıkan histopatolojik değişiklikler Grup 1’den anlamlı olarak daha şiddetliydi.
TARTIŞMA: Antibiyotik tedavisi akut apandisitte histolojik olarak enflamasyonun şiddetini azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik tedavisi, apandisit, medikal tedavi.

Gürcan Şimşek, Barış Sevinç, Yaşar Ünlü, İsmail Hasırcı, Hüseyin Kurku, Ömer Karahan. Effect of medical treatment on histological findings in rabbits with acute appendicitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(6): 516-520

Corresponding Author: Barış Sevinç, Türkiye
Manuscript Language: English