p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 14 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Current status and future options for trauma and emergency surgery in Turkey [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(1): 10-13

Current status and future options for trauma and emergency surgery in Turkey

Korhan Taviloğlu, Cemalettin Ertekin
Department Of Surgery, Trauma And Emergency Surgery Service, Istanbul University, Istanbul Faculty Of Medicine, Istanbul, Turkey

The number of trauma victims in Turkey is expected to increase as a consequence of the increasing vehicular traffic, potential for earthquakes, and risk of terrorist attacks. The Turkish Association for Trauma and Emergency Surgery monitors trauma cases, publishes a quarterly journal, organizes trauma courses and seminars for various health personnel nationwide. It is also extending efforts to improve in-hospital care by establishing trauma and emergency surgery fellowships and trauma and emergency surgery centers nationwide, which is run by General Surgeons currently. Turkey faces the same dilemma as the rest of the developed world regarding the future of trauma surgeons in the current era of nonoperative trauma management. We suggest that the field of trauma and emergency surgery be redefined to include emergency general surgery and cavitary trauma.

Keywords: Trauma education, Turkish trauma courses; Turkish Trauma and Emergency Surgery Journal; trauma system.

Travma ve acil cerrahiyle ilgili Türkiye’deki güncel durum ve gelecekte uygulanabilecek seçenekler

Korhan Taviloğlu, Cemalettin Ertekin
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Travma Ve Acil Cerrahi Servisi, İstanbul

Türkiye’de travma sonrasında yaralanmaların, trafik kazaları ve deprem gibi doğal afetler ve terör gibi kitlesel afetler sonrasında artması beklenmektedir. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği alanındaki olguların yönetimi, yılda dört kez Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi’nin yayınlanması, düzenli olarak Travma kurslarının ve kongrelerin düzenlenmesi gibi eğitsel görevler üstlenmektedir. Mevcut durumda bakımı Genel Cerrahi Uzmanları’nın üzerinde olan, Travma ve Acil Cerrahi’nin yan dal eğitimi şeklini alması için yoğun çabalar göstermektedir. Travma olgularında nonoperatif yaklaşım bu alanda görev yapan travma cerrahlarının vaka yükünü azaltmaktadır. Biz Travma ve Acil Cerrahi eğitimi içinde travma, acil cerrahi, boşlukların travmasının olması gerektiğine inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Travma eğitimi, Türk travma kursları; travma sistemi; Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi.

Korhan Taviloğlu, Cemalettin Ertekin. Current status and future options for trauma and emergency surgery in Turkey. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(1): 10-13

Corresponding Author: Korhan Taviloğlu, Türkiye
Manuscript Language: English