p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 2 Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery All in one: Multiple coronary stents, history of stent thrombosis, pancreatic carcinoma, postoperative bleeding and thrombocytosis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(2): 268-270 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.81624

All in one: Multiple coronary stents, history of stent thrombosis, pancreatic carcinoma, postoperative bleeding and thrombocytosis

Aslı Demir, Seda Ilhan, Eda Balcı, Oğuzhan Pınar, Ayşegül Özgök
Department of Anesthesiology, Ankara City Hospital, Ankara-Turkey

Although the management of a stent patient may appear in the guidelines, some patients may be unique and out of class. In this presentation, the patient had multiple thrombotic risk factors for perioperative myocardial injury. These factors included coronary artery disease with multiple implantations of drug-eluting stent (DES), stent thrombosis history, implantation of a new stent 11months ago and hypercoagulability (due to malignancy and surgical procedure). The patient’s history of DES presented a dilemma for the anesthesiology, surgery, and cardiology teams in considering the optimal method to minimize the risk of perioperative bleeding and stent re-thrombosis.

Keywords: Drug-eluting stent, dual antiplatelet therapy, myocardial infarction; perioperative bleeding; stent re-thrombosis.

Hepsi bir arada: Çoklu koroner stent, stent trombozu öyküsü, pankreatik karsinoma, ameliyat sonrası kanama, trombositoz

Aslı Demir, Seda Ilhan, Eda Balcı, Oğuzhan Pınar, Ayşegül Özgök
Ankara Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji Kliniği, Ankara

Stenli hastaların yönetimi, her ne kadar kılavuzlarda anlatılsa da, bazı hastalar benzersiz ve sınıf dışı olabilir. Bu sunumda, hastanın perioperatif miyokart hasarına sebep olabilecek birçok trombotik risk faktörü vardır. Bu faktörler; çoklu ilaç salınımlı stent öyküsü ile birlikte koroner arter hastalığı, stent trombozu öyküsü, 11 ay önce yerleştirilmiş yeni stent ve malignensi ve cerrahi işleme bağlı hiperkoagülopatidir. Hastanın ilaç salınımlı stent öyküsü, perioperatif kanama ve stent tromboz riskini en aza indirmek için en uygun yöntemi düşündürerek anestezi, cerrahi ve kardiyoloji ekipleri için bir ikilem oluşturmuştur.

Anahtar Kelimeler: İkili antiplatelet terapi, ilaç salınımlı stent, miyokart infarktüsü; perioperatif kanama; stent trombozu.

Aslı Demir, Seda Ilhan, Eda Balcı, Oğuzhan Pınar, Ayşegül Özgök. All in one: Multiple coronary stents, history of stent thrombosis, pancreatic carcinoma, postoperative bleeding and thrombocytosis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(2): 268-270

Corresponding Author: Eda Balcı, Türkiye
Manuscript Language: English