p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 25 Supp : 3 Year : 2021

Quick Search
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Effects of dapagliflozin in experimental sepsis model in rats [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(3): 213-221 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.82826

Effects of dapagliflozin in experimental sepsis model in rats

Zehra Betül Kingir1, Zarife Nigar Özdemir Kural2, Muhammet Emin Cam3, Ozlem Tugce Cilingir4, Turgut Şekerler5, Feriha Ercan4, Özlem Bingöl Özakpınar5, Derya Ozsavci5, Mesut Sancar1, Betul Okuyan1
1Department of Clinical Pharmacy, Marmara University Faculty of Pharmacy, İstanbul-Turkey
2Department of Physiology, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
3Department of Pharmacology, Marmara University Faculty of Pharmacy, İstanbul-Turkey
4Department of Histology and Embryology, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
5Department of Biochemistry, Marmara University Faculty of Pharmacy, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: The aim of this study was to evaluate the possible protective effects of dapagliflozin in an experimental sepsis model in rats.
METHODS: Saline (1 mL/kg, p.o.) or dapagliflozin (10 mg/kg, p.o.) was administered to Sprague-Dawley rats for 5 days prior to the surgical procedures. Under anesthesia, sepsis was induced by cecal ligation puncture, while sham control groups underwent laparotomy only. Blood urea nitrogen, creatinine, and glucose levels were measured in serum samples and the levels of malondialdehyde (MDA), glutathione (GSH), myeloperoxidase (MPO), tumor necrosis factor alpha, interleukin 1 beta, caspase 8, and caspase 9 were determined in tissue samples (kidney, liver, and lung). Histological evaluation was also performed.
RESULTS: The administration of dapagliflozin in a sepsis model reduced oxidative stress (MDA), increased antioxidant levels (GSH), and reduced inflammation (MPO) in the kidney (p<0.05). Dapagliflozin also decreased oxidative stress (MDA) in lung tissue and decreased inflammation (MPO) in lung and liver tissue (p<0.05). Caspase 8 and 9 levels in kidney, lung, and liver tissue were increased (p<0.05) in the dapagliflozin group compared with the sepsis group. According to the histopathological results, sepsis was moderately improved in renal tissue and slightly attenuated in lung and liver tissue with the administration of dapagliflozin.
CONCLUSION: Dapagliflozin had a preventive effect on sepsis-induced kidney damage, but the protective effect was mild in lung and liver tissue in the present study.

Keywords: Apoptosis, dapagliflozin; inflammation; oxidative stress; sepsis.

Dapagliflozin’in sıçanlarda deneysel sepsis modeli üzerine etkileri

Zehra Betül Kingir1, Zarife Nigar Özdemir Kural2, Muhammet Emin Cam3, Ozlem Tugce Cilingir4, Turgut Şekerler5, Feriha Ercan4, Özlem Bingöl Özakpınar5, Derya Ozsavci5, Mesut Sancar1, Betul Okuyan1
1Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Klinik Eczacılık Anabilim Dalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul
4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
5Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmada, sıçanlarda dapagiflozinin deneysel sepsis modeli üzerindeki olası koruyucu etkilerinin değerlendirilmesi amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Sprague-Dawley sıçanlara cerrahi operasyonların 5 gün öncesinde serum fizyolojik (1 mL/kg, p.o.) veya dapagliflozin (10 mg/kg, p.o.) verilmeye başlandı. Sepsis, anestezi altında, çekal ligasyon ve perforasyon modeli ile oluşturulurken, sham kontrol gruplarına sadece laparotomi yapıldı. Serumda BUN, kreatinin ve glukoz düzeyleri; dokularda (böbrek, karaciğer ve akciğer) ise MDA, GSH, MPO, TNF-α, IL-1β, kaspaz 8 ve kaspaz 9 düzeyleri belirlendi. Bu dokularda histolojik değerlendirme de yapıldı.
BULGULAR: Sepsiste dapagliflozin uygulaması, böbrek dokularında oksidatif stresi (MDA) azalttı, antioksidan düzeyleri (GSH) arttırdı ve enflamasyonu (MPO) azalttı (p<0.05). Sepsiste dapagliflozin uygulaması akciğer dokularında oksidatif stresi (MDA) azalttı, akciğer ve karaciğer dokularında ise enflamasyonu (MPO) azalttı (p<0.05). Ayrıca, böbrek, akciğer ve karaciğer dokularında kaspaz 8 ve 9 düzeylerini arttırdı (p<0.05). Histopatolojik sonuçlara göre, dapagliflozin uygulaması böbrek dokularında orta derece; akciğer ve karaciğer dokularında ise hafif iyileştirdi.
TARTIŞMA: Bu çalışmada, dapagliflozinin deneysel sepsis modelinde böbrek hasarını önleyici etkisinin olduğu gösterilmesine rağmen akciğer ve karaciğer dokuları üzerine hafif koruyucu etkisi olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Apoptoz, dapagliflozin; enflamasyon; oksidatif stres; sepsis.

Zehra Betül Kingir, Zarife Nigar Özdemir Kural, Muhammet Emin Cam, Ozlem Tugce Cilingir, Turgut Şekerler, Feriha Ercan, Özlem Bingöl Özakpınar, Derya Ozsavci, Mesut Sancar, Betul Okuyan. Effects of dapagliflozin in experimental sepsis model in rats. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(3): 213-221

Corresponding Author: Betul Okuyan, Türkiye