p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 19 Supp : 6 Year : 2021

Quick Search
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Case Report: Removal of mediastinal foreign body (steel shot) with mediastinoscopy [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(6): 581-584 | DOI: 10.5505/tjtes.2013.85453

Case Report: Removal of mediastinal foreign body (steel shot) with mediastinoscopy

Bayram Metin1, Halil Tözüm2, Serkan Kaya1
1Department Of Thoracic Surgery, Ağrı State Hospital, Turkey
2Department Of Thoracic Surgery, Medeniyet University, Turkey

Injury and death ratio is high in patients with chest gunshot wounds. But it is so rare to meet at literature that the subject of outcomes for foreign bodies which are left in thorax without any pathology. At this study, we present a case of removal of steel shot with mediastinoscopy which migration was determined through the mediastinum and the risk that may cause tracheal fistula.

Keywords: thoracic injury, foreign body of mediastinium, mediastinoscopy, tracheal fistula

Mediastinoskopi ile çıkarılan mediastinal yabancı cisim (saçma çekirdeği): Olgu Sunumu

Bayram Metin1, Halil Tözüm2, Serkan Kaya1
1Ağrı Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahi Servisi, Ağrı
2Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahi Kliniği, İstanbul

Toraksa yönelik ateşli silah yaralanmalarında sakatlık ve ölüm oranı yüksektir. Ancak “toraks içinde kalıp herhangi bir patolojiye neden olmayan yabancı cisimlerin akıbeti” konusu literatürde az rastlanır bir durumdur. Bu çalışmada, boyun bölgesinden ateşli silah yaralanması sonucu acil servise getirilen ve erken dönemde komplikasyon gelişmeyen fakat takip sürecinde boyun bölgesindeki saçma çekirdeğinin mediastene doğru migrasyon gösterdiği tespit edilen ve trakeal fistül yaratma riski nedeni ile de mediastinoskopi ile saçma çekirdeiğinin çıkarıldığı bir olguyu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: torasik travma, mediastinal yabancı cisim, mediatinoskopi, trakeal fistül

Bayram Metin, Halil Tözüm, Serkan Kaya. Case Report: Removal of mediastinal foreign body (steel shot) with mediastinoscopy. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(6): 581-584

Corresponding Author: Halil Tözüm, Türkiye