p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : Issue : Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Morel-Lavallee lesion: case report of a rare extensive degloving soft tissue injury [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(1): 63-65 | DOI: 10.5505/tjtes.2014.88403

Morel-Lavallee lesion: case report of a rare extensive degloving soft tissue injury

Krishna Mohan Gummalla, Mathew George, Rupak Dutta
Department Of Diagnostic And Interventional Radiology, Ttsh, Singapore

Morel-Lavallee syndrome (MLS) is a significant post-traumatic soft tissue injury in which the subcutaneous tissue is torn away from the underlying fascia (closed degloving), creating a cavity filled with hematoma and liquefied fat. It commonly occurs over the greater trochanter, but may also occur in the flank, buttocks and lumbodorsal regions. MLS is a rarely reported entity. The trauma surgeon and radiologist must be aware of this condition, as early diagnosis can lead to conservative management, while a delay can lead to surgical exploration. We report a case of extensive Morel-Lavallee lesion involving the left flank and thigh in a young adult. We discuss the magnetic resonance imaging findings and also describe the differential diagnoses and management options for MLS.

Keywords: Closed degloving injury, Morel-Lavallee lesion; post-traumatic extravasation.

Morel-Lavallee lezyonu: Seyrek görülen, yaygın, yumuşak dokunun eldiven soyulması gibi yaralanması

Krishna Mohan Gummalla, Mathew George, Rupak Dutta
Tanısal Ve Girişimsel Radyoloji Bölümü, Ttsh, Singapur

Morel-Lavallee sendromu (MLS) deri altı dokunun alttaki fasyadan yırtılarak eldiven parmağı gibi (kapalı tip) soyulduğu, ardında hematom ve sıvılaşmış yağla dolu bir kavitenin kaldığı önemli bir posttravmatik yumuşak doku yaralanmasıdır. Genellikle büyük trokanter üzerinde meydana gelmesine rağmen, böğürde, kaba etlerde ve lumbodorsal bölgede de oluşabilmektedir. MLS, nadiren rapor edilen bir olgudur. Erken tanı konservatif tedaviye yol açabildiği ve gecikince cerrahi eksplorasyon gerektiği için travma cerrahları ve radyologlar bu olgunun farkında olmalıdır. Bu yazıda, genç bir erişkinde sol hipokondriyum ve uyluğu ilgilendiren yaygın bir Morel-Lavelle lezyonunu sunuldu, MRG bulguları tartışıldı ve yine MLS’nin ayırıcı tanıları ve tedavi seçeneklerini tanımlandı.

Anahtar Kelimeler: Eldiven parmağı gibi soyulma (kapalı tip), Morel-Lavallee lezyonu; posttravmatik ekstravazasyon.

Krishna Mohan Gummalla, Mathew George, Rupak Dutta. Morel-Lavallee lesion: case report of a rare extensive degloving soft tissue injury. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(1): 63-65

Corresponding Author: Krishna Mohan Gummalla, Singapore
Manuscript Language: English