p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery A case of soft tissue hematoma detected incidentally on 99m TC-labelled RBC gastrointestinal bleeding SPECT/CT [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(1): 113-115 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.90376

A case of soft tissue hematoma detected incidentally on 99m TC-labelled RBC gastrointestinal bleeding SPECT/CT

Rüya Erinç, Özge Vural Topuz, Müge Öner Tamam
Department of Nuclear Medicine, Okmeydani Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

We report an incidental finding on 99mTc-labelled RBC gastrointestinal bleeding scintigraphy of a 49-year-old female patient referred to our clinic in order to localize the bleeding site. The patient has also been suffering from chronic renal insufficiency and received several interventions of femoral catheterization. During the follow-up, an intense uptake was observed at the right inguinofemoral area which is evaluated as a large soft tissue hematoma and confirmed by SPECT/CT subsequently. On the 24th h delayed image an activity accumulation along the bowel trace on the right side of the abdomen was seen as evidence of lower gastrointestinal bleeding.

Keywords: 99mTc RBC scintigraphy, gastrointestinal bleeding; incidental finding; soft tissue hematoma.

Teknesyum-99m işaretli RBC gastrointestinal kanama SPECT/CT ile rastlantısal yumuşak doku hematomu tespit edilen olgu

Rüya Erinç, Özge Vural Topuz, Müge Öner Tamam
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Bölümü, İstanbul

Bu çalışmada, kliniğimize başvuran 49 yaşında bir kadın hastanın kanama yerinin lokalize edilmesi amacıyla 99mTc işaretli RBC gastrointestinal kanama sintigrafisindeki rastlantısal bir bulgu sunuldu. Hastanın ayrıca kronik böbrek yetersizliği olup ve femoral kateterizasyon için çeşitli müdahaleler yapılmıştı. Takip sırasında sağ inguinofemoral bölgede büyük bir yumuşak doku hematomu olarak değerlendirilen ve daha sonra SPECT/CT ile doğrulanan artmış aktivite tutulumu gözlendi. Yirmi dördüncü saatte alınan geç görüntüde, karın sağ tarafındaki bağırsak hattı boyunca bir aktivite birikimi, alt gastrointestinal kanamanın kanıtı olarak görüldü.

Anahtar Kelimeler: Gastrointestinal kanama, rastlantısal bulgu; teknesyum-99m işaretli RBC sintigrafi; yumuşak doku hematomu.

Rüya Erinç, Özge Vural Topuz, Müge Öner Tamam. A case of soft tissue hematoma detected incidentally on 99m TC-labelled RBC gastrointestinal bleeding SPECT/CT. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(1): 113-115

Corresponding Author: Müge Öner Tamam, Türkiye
Manuscript Language: English