p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 3 Year : 2021

Quick Search
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Open reduction and internal fixation of radial head fractures [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009; 15(3): 249-255

Open reduction and internal fixation of radial head fractures

Yüksel Özkan, Alpaslan Öztürk, Recai Mehmet Özdemir, Serkan Aykut, Nazan Yalçın
Bursa High Specialty Research And Training Hospital, Clinic Of Orthopaedics And Traumatology, Bursa, Turkey

BACKGROUND
We evaluated the radiologic and functional outcomes of patients with radial head fractures managed with open reduction and internal fixation.
METHODS
Between 1998-2003, 15 patients (7 males, 8 females; mean age 34.1; range 18 to 49 years) with radial head fracture were treated with open reduction and internal fixation. Follow-up time was 54.6 months (42-78). Three fractures were Mason type II, 8 were III and 4 were IV. They were evaluated by anteroposterior and lateral radiographs and functionally by Broberg and Morrey criteria.
RESULTS
All the fractures except in 1 patient with Mason type III had united. The mean range of motion of the elbow was 20° to 145° with 71.9° of pronation and 83.2° of supination. According to Broberg and Morrey criteria, the outcome was excellent in 8, good in 4, fair in 1 and bad in 2. Excision and prosthetic replacement were performed in 1 patient because of implant failure.
CONCLUSION
We suggest open reduction and internal fixation even in comminuted cases because it gives satisfactory elbow function and avoids radial shortening, loss of motion and wrist joint dysfunction as a result of radial head excision. When it fails, excision and prosthetic replacement can be done later.

Keywords: Dirsek, Kirschner teli; açık redüksiyon ve internal tespit; radius başı kırığı.

Radius başı kırıklarında açık redüksiyon ve internal tespit uygulamaları

Yüksel Özkan, Alpaslan Öztürk, Recai Mehmet Özdemir, Serkan Aykut, Nazan Yalçın
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, Bursa

AMAÇ
Açık redüksiyon ve internal tespit uygulanan radius başı kırıklı olguların radyolojik ve fonksiyonel sonuçları değerlendirildi.
GEREÇ VE YÖNTEM
1998-2003 yılları arasında radius başı kırığı ile başvuran ve açık redüksiyon ve internal tespit uygulanan 15 olgu (7 erkek- 8 kadın; ortalama yaş 34,1; dağılım 18-49) değerlendirildi. Takip süresi 54,6 (dağılım 42-78) aydı. Mason sınıflandırmasına göre olguların 3’ü tip II, 8’i tip III ve 4’ü tip IV idi. Radyolojik değerlendirme arka-ön ve yan radyografilerle, fonksiyonel değerlendirme Broberg ve Morrey ölçütlerine göre yapıldı.
BULGULAR
Kaynamama tespit edilen tip III kırıklı olgu dışında tüm kırıklarda kaynama saptandı. Dirsek eklemi fleksiyonu 20°-145° arasında saptandı. Ortalama pronasyon 71,9° ve supinasyon 83,2° idi. Sekiz olguda mükemmel, 4 olguda iyi, 1 olguda orta ve 2 olguda kötü sonuç alındı. İmplant yetersizliği nedeni ile 1 olguda radius başı eksizyonu ve protez uygulaması yapıldı.
SONUÇ
Radius başı kırıklarında açık redüksiyon ve internal tespit uygulamasını dirsek fonksiyonlarında tatmin edici sonuçlar elde edilmesi ve ayrıca radius başı eksizyonu sonrası oluşan radius kısalığının, el bileği eklemi disfonksiyonunun ve hareket kısıtlılığının önlenmesi nedeniyle parçalanma miktarının fazla olduğu durumlarda bile önermekteyiz. Ayrıca, kötü sonuç elde edildiğinde eksizyon ve protez uygulaması daha sonra yapılabilir.

Anahtar Kelimeler: Elbow, Kirschner wire; open reduction and internal fixation; radial head fracture.

Yüksel Özkan, Alpaslan Öztürk, Recai Mehmet Özdemir, Serkan Aykut, Nazan Yalçın. Open reduction and internal fixation of radial head fractures. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009; 15(3): 249-255

Corresponding Author: Alpaslan Öztürk, Türkiye