p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 13 Issue : 3 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Small bowel obstructions secondary to bezoars [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2007; 13(3): 217-221

Small bowel obstructions secondary to bezoars

Şerife Ulusan1, Zafer Koc1, Nurkan Törer2
1Department Of Radiology Başkent University Adana Teaching And Medical Research Center, Adana, Turkey
2Department Of General Surgery Başkent University Adana Teaching And Medical Research Center, Adana, Turkey

BACKGROUND We aimed to present our experience on computed tomography (CT) findings of small bowel obstruction due to bezoar impaction. METHODS CT scans of seven patients (3 males, 4 females, age range; 30-93 years) who were diagnosed as small bowel obstruction due to bezoars were reviewed. RESULTS In each patient, an intraluminal mass with a mottled gas pattern on CT enabled specific preoperative diagnosis of bezoars, and postoperative changes such as anastomotic lines and afferent-efferent loops.CONCLUSION CT imaging is useful in making the diagnosis of bezoar associated with small bowel obstruction, and greatly helps assessing the detailed abdominal anatomy.

Keywords: Bezoars/etiology/radiography, computed tomography; ileal diseases/radiography; small bowel obstruction/etiology/radiography.

Bezoarın neden olduğu ince bağırsak obstrüksiyonları

Şerife Ulusan1, Zafer Koc1, Nurkan Törer2
1Başkent Üniversitesi Adana Eğitim Ve Araştırma Merkezi, Radyoloji Bölümü, Adana
2Başkent Üniversitesi Adanaeğitim Ve Araştırma Merkezi, Genel Cerrahi Bölümü

AMAÇ Bezoar nedeniyle oluşan ince bağırsak tıkanmalarının tanısında bilgisayarlı tomografi (BT) tekniklerini ve görüntüleme bulgularımızı sunmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM Bu çalışmada bezoarların neden olduğu ince bağırsak tıkanması bulunan 7 olgunun (3 erkek, 4 kadın, yaş aralığı; 30-93) BT görüntüleri değerlendirmeye alındı. BULGULAR Tüm olgularda, bezoarın BT’de preoperatif tanınmasına yardımcı olan en belirgin özelliği bağırsak lümeni içinde, içerisinde hava kabarcıkları bulunan kitle lezyonu gözlemlendi. Ayrıca anastomoz hattı, affarent ve efferent segmentler gibi ameliyat sonrası değişiklikler de BT ile belirlenebildi. SONUÇ İnce bağırsak tıkanmasına yol açan bezoarlara tanı koyabilmesi ve detaylı abdominal anatomik bilgi sunması nedeniyle BT görüntüleme yararlıdır.

Anahtar Kelimeler: Bezoar/etyoloji/radyografi, bilgisayarlı tomografi; ileal hastalıklar/radyografi; ince bağırsak tıkanması/etyoloji /radyografi.

Şerife Ulusan, Zafer Koc, Nurkan Törer. Small bowel obstructions secondary to bezoars. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2007; 13(3): 217-221

Corresponding Author: Şerife Ulusan, Türkiye
Manuscript Language: English