p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 22 Issue : 6 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Obturator hernia should be considered in the differential diagnosis of hip and knee pain [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(6): 575-577 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.91582

Obturator hernia should be considered in the differential diagnosis of hip and knee pain

Ahmet Korkut Belli1, Gündüz Memiş1, Özcan Dere1, Ulaş Koşan2, Okay Nazlı1
1Department Of General Surgery, Mugla Sitki Kocman Medical School, Mugla, Turkey
2Department Of Radiology, Mugla Sitki Kocman Medical School, Mugla, Turkey

Obturator hernia is a rare disease usually occurring in debilitated elderly women. Pain radiating down the medial thigh and knee (Howship-Romberg sign) is a specific sign of the disease. Presently described is a case of obturator hernia in a 73-year-old female patient who presented with severe left hip pain radiating down the medial thigh and knee, nausea, and loss of appetite. Initially, vertebral disc herniation was thought to be cause, but abdomino-pelvic computed tomography scan revealed left strangulated obturator hernia. Diagnosis of obturator hernia can be challenging. Physicians should consider obturator hernia in the differential diagnosis of knee and hip pain, and investigate for Howship-Romberg sign. Early diagnosis of the disease not only decreases morbidity and mortality, but also presents opportunity to treat with minimally invasive methods.

Keywords: Acute abdomen, hernia, hip pain, knee pain; obturator hernia.

Obturator herni kalça ve diz ağrısının ayırıcı tanısında yer almalıdır

Ahmet Korkut Belli1, Gündüz Memiş1, Özcan Dere1, Ulaş Koşan2, Okay Nazlı1
1Muğla Sitki Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Muğla
2Muğla Sitki Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Muğla

Obturator herni tüm hernilerin yaklaşık olarak %0.05–1.4’ünü oluşturan nadir bir hastalıktır. Genellikle zayıf, yaşlı ve düşkün kadınlarda görülmektedir. Uyluk iç kısmından dize yayılan ağrı (Howship Romberg bulgusu) hastalığa özgüdür. Bu yazıda, obturator fıtık tanısı alan bir hasta ve obturator fıtığın tanısal güçlükleri sunuldu. Yetmiş üç yaşında düşkün bir hasta, bulantı, iştahsızlık ve sol kalçasından uyluk iç kısmına ve dize yayılan şiddetli ağrı şikayeti ile acil servise başvurdu. Öncelikli vertebral disk hernisi düşünülen hastanın çekilen abdomino-pelvik bilgisayarlı tomografisinde sol obturator fıtık saptandı. Obturator fıtık tanısı güç olan nadir bir hastalıktır. Hekimler kalça ve diz ağrısının ayırıcı tanısında obturator fıtığı dahil etmelidirler ve lüzüm halinde Howship Romberg bulgusunu sorgulamalıdırlar. Erken tanı konulması hem mortalite ve morbiditeyi azaltmaktadır hem de daha az invaziv yöntemlerle tedavi olanağı sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akut batın, diz ağrısı, fıtıklar, kalça ağrısı; obturator fıtık.

Ahmet Korkut Belli, Gündüz Memiş, Özcan Dere, Ulaş Koşan, Okay Nazlı. Obturator hernia should be considered in the differential diagnosis of hip and knee pain. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(6): 575-577

Corresponding Author: Ahmet Korkut Belli, Türkiye
Manuscript Language: English