p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 26 Issue : 4 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Professional practice assessment for minor head injury management in emergency department and clinical impact of a simulation-based training: Interventional study (before/after) [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(4): 545-554 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.91589

Professional practice assessment for minor head injury management in emergency department and clinical impact of a simulation-based training: Interventional study (before/after)

Pierre Vandingenen1, Anthony Chauvin2, Nicolas Javaud3, Daniel Aiham Ghazali4
1Emergency Department and EMS, University Hospital of Poitiers, Poitiers-France
2Emergency Department and EMS, University Hospital of Lariboisière, Paris-France
3Emergency Department, University Hospital of Louis Mourier, Colombes-France
4Emergency Department and EMS, University Hospital of Bichat, Paris-France

BACKGROUND: Minor head injury is a frequent reason for consultation in the emergency department. The use of computed tomography (CT) has increased dramatically in patients’ care. Good time management implementation and interpretation are required. To study the level of agreement with recommendations for a minor head injury in emergency department management and the impacts of simulation-based training (SBT) on professional practice changes.
METHODS: Evaluation of professional practice for patient care in an emergency department according to the recommendations of the French Emergency Medicine Society (SFMU) established in 2012 before and after an SBT, including theoretical and simulation courses. It was based on the analysis of time to carry out a CT scan. It was also based on analysis of adherence to brain and spine scan indications and to hospitalization criteria.
RESULTS: The SBT carried out in the evaluation of the professional practices makes it possible to acquire the notion of urgency to obtain the CT Scan within one hour when the criteria are met (p=0.007). Rater reliability for agreement with the hospitalization recommendations was better after SBT (p=0.03, increased Kappa from 0.73 to 0.93). On the other hand, there appeared to be a lack of essential information in the medical file, such as time of onset of head trauma.
CONCLUSION: Management of this type of patient appeared to be satisfactory. It can be improved by SBT on the basis of the SFMU 2012 consensus conference. There is a need to improve the software used by the emergency departments, which should include the time of trauma and recommendations. The association of the clinic and the biomarkers could help to limit the indications of the CT scan, and thus to have it organized more rapidly.

Keywords: Cervical spine, CT scan; emergency medicine minor head injury; evaluation of professional practice; hospitalization.

Acil serviste hafif kafa travması yönetimi için profesyonel uygulamanın değerlendirilmesi ve simülasyon tabanlı eğitimin klinik etkisi: Girişimsel çalışma “öncesi-sonrası”

Pierre Vandingenen1, Anthony Chauvin2, Nicolas Javaud3, Daniel Aiham Ghazali4
1Poitiers Üniversite Hastanesi, Acil Servis Bölümü ve EMS, Poitiers-Fransa
2Laribisière Üniversite Hastanesi, Acil Servis Bölümü ve EMS, Paris-Fransa
3Louis Mourier Üniversite Hastanesi, Acil Servis Bölümü, Colombes-Fransa
4Bichat Üniversite Hastanesi, Acil Servis Bölümü ve EMS, Paris-Fransa

AMAÇ: Hafif kafa travması acil servise (AS) konsültasyon için sık başvurulma nedenidir. Bilgisayarlı tomografi (BT) kullanımı hastaların bakımını önemli ölçüde iyileştirmiştir. İyi bir zaman yönetimi ve yorumu gereklidir. Bu yazıda, AS yönetiminde hafif kafa travması önerilerine uyum düzeyi ve simülasyon temelli bir eğitimin (SBT) profesyonel uygulama değişiklikleri üzerindeki etkisi incelendi.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bir AS’de, SBT öncesinde ve sonrasında hasta bakımı için profesyonel uygulamanın 2012 yılında kurulan Fransız Acil Tıp Derneği’nin (Société Française de Médecine d’Urgence: SFMU) önerilerine göre teorik ve simülasyon kurslarını içeren değerlendirmesi yapıldı. BT taraması yapmak için zaman analizine, ayrıca beyin ve omurga tarama endikasyonlarına ve hastaneye yatış kriterlerine uyum analizine dayanıyordu.
BULGULAR: Mesleki uygulamaların değerlendirilmesinde gerçekleştirilen SBT, kriterleri karşıladığında bir saat içinde BT taraması sonucunu alma açısından aciliyet kavramını edinmeyi mümkün kılmaktadır (p=0.007). SBT’den sonra hastaneye yatış önerilerine uyumuna ilişkin değerlendirici güvenilirliği daha iyi idi (p=0.03, Kappa’yı 0.73’den 0.93’e yükseltti). Öte yandan, tıbbi dosyada kafa travmasının oluş zamanı gibi temel bilgilerin eksik olduğu ortaya çıktı.
TARTIŞMA: Bu tip hastanın yönetimi tatmin edici görünmektedir. SBT tarafından SFMU 2012 uzlaşı konferansı temelinde SBT uygulanarak bu durum geliştirilebilir. Acil servisler tarafından kullanılan ve travma zamanını ve önerileri içermesi gereken yazılımı geliştirmeye ihtiyaç vardır. Klinik ve biyobelirteçlerin birlikteliği BT taramasının endikasyonlarını sınırlamaya ve böylece daha hızlı organize edilmesine yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Acil tıp, BT taraması, hafif kafa travması; hastaneye yatış; mesleki uygulamaların değerlendirilmesi; servikal omurga.

Pierre Vandingenen, Anthony Chauvin, Nicolas Javaud, Daniel Aiham Ghazali. Professional practice assessment for minor head injury management in emergency department and clinical impact of a simulation-based training: Interventional study (before/after). Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(4): 545-554

Corresponding Author: Daniel Aiham Ghazali, France
Manuscript Language: English