p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 24 Issue : 4 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Reconstruction of extensive scalp defects with anterolateral thigh flap [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(4): 364-368 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.94684

Reconstruction of extensive scalp defects with anterolateral thigh flap

Altuğ Altınkaya1, Şükrü Yazar1, İbrahim Sağlam2, Kaan Gideroğlu3
1Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University, Acıbadem Maslak Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Harran University, Training and Research Hospital, Şanlıurfa, Turkey
3Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

BACKGROUND: Extensive scalp defects caused by various etiologies often require free-tissue transfer. We aimed to review our experience in the reconstruction of extensive scalp defects with free anterolateral flaps.
METHODS: A retrospective analysis was performed on all patients with extensive scalp defects that were reconstructed with free anterolateral thigh flaps from November 2007 to April 2015. Eleven patients with a mean age of 44 years were included in this study.
RESULTS: Eleven free-tissue transfers were used to reconstruct the extensive scalp defects. The flaps were 7–14 cm in width and 10–34 cm in length.
CONCLUSION: Microvascular free-tissue transfer is the mainstay for the treatment of extensive scalp defects. We recommend anterolateral thigh free flap use for challenging and complex cases, given the method’s numerous advantages, including reliability and safety.

Keywords: Anterolateral thigh flap, free flap, scalp.

Geniş saçlı deri defektlerinin serbest anterolateral uyluk flebi ile onarımı

Altuğ Altınkaya1, Şükrü Yazar1, İbrahim Sağlam2, Kaan Gideroğlu3
1Acıbadem Maslak Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
2Harran Üniversitesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Şanlıurfa
3Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Farklı nedenlerle meydana gelen geniş saçlı deri defektlerinin onarımında çoğunlukla serbest doku nakilleri gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı serbest anterolateral uyluk flebi ile onarım uygulanmış geniş saçlı deri defekti olan olgulardaki deneyimlerimizi gözden geçirmek ve paylaşmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: 2007 ile 2015 yılları arasında geniş saçlı deri defekti olan, defekt onarımında anterolateral serbest uyluk flebi kullanılan olguların tıbbi kayıtları geriye dönük olarak tarandı. Ortalama yaşı 44 olan on bir hasta bu çalışmaya dahil edildi.
BULGULAR: Saçlı derideki geniş defekti onarmak için; genişliği 7 ile 14 cm, uzunluğu ise 10 ile 34 cm arasında değişen on bir serbest anterolateral uyluk flebi kullanıldı. Hiçbir hastada flep kaybı gözlenmedi.
TARTIŞMA: Saçlı deri onarımında kullanılabilecek pek çok serbest flep seçeneği bulunmaktadır. Serbest anterolateral uyluk flebi diğer serbest flep seçeneklerine olan üstünlüğü, güvenilirliği ve avantajları nedeniyle geniş saçlı deri defekti olan olgularda ilk seçenek olarak değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Anterolateral uyluk flebi, mikrocerrahi, saçlı deri; serbest flep.

Altuğ Altınkaya, Şükrü Yazar, İbrahim Sağlam, Kaan Gideroğlu. Reconstruction of extensive scalp defects with anterolateral thigh flap. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(4): 364-368

Corresponding Author: Altuğ Altınkaya, Türkiye
Manuscript Language: English