p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 17 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Post-traumatic cerebral infarction: a rare complication in a pediatric patient after mild head injury [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(2): 186-188 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.96658

Post-traumatic cerebral infarction: a rare complication in a pediatric patient after mild head injury

Serkan Yılmaz1, Murat Pekdemir1, Hasan Tahsin Sarısoy2, Elif Yaka3
1Departments Of Emergency Medicine, Kocaeli University, Faculty Of Medicine, Kocaeli, Turkey
2Department Of Radiodiagnostic, Kocaeli University, Faculty Of Medicine, Kocaeli, Turkey
3Department Of Emergency Medicine, Bayburt State Hospital, Bayburt, Turkey

Because the cases of post-traumatic cerebral infarction in children are uncommon, little research has been done on this subject. The case of a 14-month-old child who had cerebral infarction after mild head injury is discussed. He fell from a height of approximately 70 cm 12 hours before. He did not use his left arm after the injury. His parents took him to the public hospital, where he was investigated in terms of mechanical complication and was observed for six hours, but no computed tomography (CT) scan was performed at that time. The patient was then presented to our department by his parents. He was not able to walk and was sitting. His neurological examination revealed right hemihypoesthesia, hemiparesis and mild left facial paresis. CT showed a hypodense region in the right basal ganglia location. The right lateral ventricle seemed mildly compressed due to edematous changes. The magnetic resonance imaging revealed hyperintense signal changes that affected the right lentiform nucleus and the head of the caudate nucleus. The aim of the case is to remind emergency physicians that post-traumatic ischemic stroke is uncommon but may be
the cause of disability in pediatric patients, and a systematic physical examination must be performed in all ages even if the patients appear quite well.

Keywords: Cerebral ischemia, minor head trauma; pediatric patient

Posttravmatik serebral iskemi: Pediyatrik yaş grubunda minör kafa travması sonrası gelişen nadir bir komplikasyon

Serkan Yılmaz1, Murat Pekdemir1, Hasan Tahsin Sarısoy2, Elif Yaka3
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Kocaeli
3Bayburt Devlet Hastanesi Acil Servis, Bayburt

Çocukluk çağında travma sonrası görülen serebral iskemi oldukça nadirdir. Bu konuda çok az çalışma yapılmıştır. Burada minör kafa travması sonrası, 14 aylık pediyatrik
bir hastada görülen serebral iskemi olgusu sunuldu. 14 aylık bir çocuk 12 saat önce 70 santimetre yükseklikten düşme sonrası sağ kolunu kullanamama şikayetiyle acil servise
getirildi. Hastanın daha önce gittiği hastanede minör kafa travması olarak izlendiği ve kraniyal görüntülemenin yapılmadığı öğrenildi. Hastanın kolunu kullanamaması mekanik
bir komplikasyon olarak görülmüş ve bu monoparazi olarak değerlendirilmemişti. Hasta başvurduğu sırada yürüyemediği ve oturamadığı da belirlendi. Minör kafa travmalı
hastada başka bir travma izine rastlanmadı. Yapılan nörolojik muayenesinde hafif bir sağ hemiparazi ve sol fasiyal paralizi saptandı. Çekilen beyin tomografisinde sağ bazal
ganglionlar seviyesinde hipodens görüntü tespit edilen hastanın MRG’sinde sağ lentiform ve caudat nukleusları sevisinde enfarktüs saptandı. Bu yazının amacı, acil servis hekimlerine pediyatrik yaş grubunda nadir görülmesine rağmen kalıcı sakatlıklara yol açabilen posttravmatik serebral iskemiyi ve hangi yaş grubunda olursa olsun ve hasta ne
kadar iyi görünürse görünsün sistemik fiziksel incelemenin tüm hastalara uygulanması gerektiğini hatırlatmaktır.

Anahtar Kelimeler: Serebral iskemi, minör kafa travması; pediyatrik hasta

Serkan Yılmaz, Murat Pekdemir, Hasan Tahsin Sarısoy, Elif Yaka. Post-traumatic cerebral infarction: a rare complication in a pediatric patient after mild head injury. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(2): 186-188

Corresponding Author: Serkan Yılmaz, Türkiye
Manuscript Language: English