p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 14 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Fat embolism syndrome after lower extremity replantation associated with tibia fracture: Case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(1): 73-75

Fat embolism syndrome after lower extremity replantation associated with tibia fracture: Case report

Burçak Tümürdem1, Defne Öncel2, Murat Topalan2, Şükrü Körpınar1, Şamil Aktaş1
1Department Of Underwater And Hybaric Medicine, Faculty Of Medicine, İstanbul University, İstanbul
2Department Of Plastic And Reconstructive Surgery, Faculty Of Medicine, İstanbul Turkey

We report a patient who was diagnosed as fat embolism syndrome after replantation surgery of left amputated foot. This diagnosis was based on the presence of a long bone fracture with an amputation of a major extremity, supported by the signs of pulmonary and cerebral dysfunction and confirmed by the demonstration of arterial hypoxemia in the absence of other disorders.

Keywords: Fat embolism, lower extremity; replantation.

Tibia kırığı ile birlikte olan alt ekstremite replantasyonu sonrası saptanan yağ embolisi sendromu: Olgu sunumu

Burçak Tümürdem1, Defne Öncel2, Murat Topalan2, Şükrü Körpınar1, Şamil Aktaş1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Deniz, Sualtı Ve Hiberbarik Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

Ampute sol ayak için gerçekleştirilen replantasyon ameliyatı sonrası yağ embolisi sendromu düşünülen olgu sunuldu. Ameliyat sonrası pulmoner ve serebral fonksiyon bozuklukları gelişen, majör ekstremite amputasyonuyla birlikte tibia kırığı olan olguda arteriyel hipoksemiyi destekleyecek herhangi bir patoloji saptanmaması bu tanımızı güçlendirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Alt ekstremite, replantasyon; yağ embolisi.

Burçak Tümürdem, Defne Öncel, Murat Topalan, Şükrü Körpınar, Şamil Aktaş. Fat embolism syndrome after lower extremity replantation associated with tibia fracture: Case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(1): 73-75

Corresponding Author: Burçak Tümürdem, Türkiye
Manuscript Language: Turkish