p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 12 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Asymptomatic chronic ossified epidural hematoma in a child: a rare entity [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006; 12(2): 164-166

Asymptomatic chronic ossified epidural hematoma in a child: a rare entity

Kadir Kotil, Mustafa Ali Akçetin
Department Of Neurosurgery, Haseki Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey

A 6-year-old boy presented with an asymptomatic ossified chronic epidural hematoma. He was neurologically intact and had no complaints. This is the first report with a computed tomography image of cerebral compression due to an asymptomatic ossified epidural hematoma. Computed tomography indicated an ossified epidural hematoma in the left frontal region. In children, surgery for asymptomatic ossified chronic epidural hematoma with significant cerebral compression should be considered to relieve cerebral compression and prevent possible future brain damage.

Keywords: Child, hematoma, epidural, cranial/radiography/surgery, tomography, X-ray computed; ossification, heterotopic/diagnosis

Kronik ossifiye (kemikleşmiş) semptom vermeyen epidural hematomlu bir çocuk: Nadir bir antite

Kadir Kotil, Mustafa Ali Akçetin
Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Bu yazıda, kronik, kemikleşmiş epidural hematomu olan altı yaşında bir olgu sunuldu. Hastanın herhangi bir şikayeti yoktu ve nörolojik muayenesi normaldi. Sunulan olgu, kronik kemikleşmiş bir epidural hematomda, bilgisayarlı beyin tomografisinde belirgin beyin basısı saptanmasına rağmen hiçbir klinik bulgu görülmemesi açısından önem taşımaktadır. Hastaya, beyin basısı nedeniyle ileride oluşabilecek hasarı önlemek için koruyucu dekompresif cerrahi uygulandı.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, epidural hematom, kraniyal/radyografi/cerrahi; tomografi, X-ışını kompüterize; kemikleşme, heterotopi/tanı

Kadir Kotil, Mustafa Ali Akçetin. Asymptomatic chronic ossified epidural hematoma in a child: a rare entity. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006; 12(2): 164-166

Corresponding Author: Kadir Kotil, Türkiye
Manuscript Language: English