p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 27 Sayı : 5 Yıl : 2021

Hızlı Arama
En Çok İndirilen Makaleler - Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi

En Çok İndirilen Makaleler

DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Epidural anestezinin kolon cerrahisinde anastomoz kaçağı üzerine etkisi: Deneysel araştırma
Effect of epidural anesthesia on anastomotic leakage in colonic surgery: experimental study
Tayfun Adanır, Murat Aksun, Gülşah Yılmaz Karaören, Türker Karabuğa, Okay Nazlı, Atilla Şencan, Mehmet Köseoğlu
PMID: 22290043  doi: 10.5505/tjtes.2012.67044   2012; 18 - 1 | Sayfalar 5 - 10

KLINIK ÇALIŞMA
2.
Nekrotizan fasiit: Tanı, Tedavi ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Necrotizing fasciitis: Diagnosis Treatment and Review of the Literature
Haluk Vayvada, Cenk Demirdöver, Adnan Menderes, Can Karaca
PMID: 23588910  doi: 10.5505/tjtes.2012.97523   2012; 18 - 6 | Sayfalar 507 - 513

3.
Göğüs travması sonrasında gelişen kalp ve büyük damar yaralanmaları: 10 yıllık deneyimimiz
Cardiac and great vessel injuries after chest trauma: our 10-year experience
Burak Onan, Recep Demirhan, Kürşad Öz, İsmihan Selen Onan
PMID: 22090328  doi: 10.5505/tjtes.2011.96462   2011; 17 - 5 | Sayfalar 423 - 429

DENEYSEL ÇALIŞMA
4.
Karbondioksit pnömoperitoneumun peritonitin şiddeti üzerine etkisi
The effect of carbondioxide pneumoperitoneum on the severity peritonitis
Ali Uzunköy, İlyas Özardalı, Hakim Çelik, Mehmet Demirci
PMID: 22792814  doi: 10.5505/tjtes.2012.53503   2012; 18 - 2 | Sayfalar 99 - 104

5.
Sıçanlarda oluşturulan deneysel abdominal kompartman sendromunda glutaminin oksidatif hasar üzerindeki etkileri
The effect of glutamine on oxidative damage in an experimental abdominal compartment syndrome model in rats
Deniz Necdet Tihan, Yeşim Erbil, Rıdvan Seven, Selda Arkaya, Ümit Türkoğlu, Gülçin Hepgül, Ismail Borucu
PMID: 21341126  doi: 10.5505/tjtes.2011.73555   2011; 17 - 1 | Sayfalar 1 - 8

6.
Yanık yarası tedavisinde topikal çinko oksit ile gümüş sülfadiazinin karşılaştırılması: Deneysel çalışma
Comparison of topical zinc oxide and silver sulfadiazine in burn wounds: an experimental study
Kemal Arslan, Ömer Karahan, Ahmet Okuş, Yaşar Ünlü, Mehmet Ali Eryılmaz, Serden Ay, Barış Sevinç
PMID: 23188597  doi: 10.5505/tjtes.2012.45381   2012; 18 - 5 | Sayfalar 376 - 383

KLINIK ÇALIŞMA
7.
Trafik Kazasına Maruz Kalan Olgularda İkincil Mağduriyet: Adli Olgu Bildirimi Yapılmadan veya Otopsi Uygulanmadan Defnedilme
Secondary Victimization on the Traffic Accident Victims: Getting Buried Without Decleration of the Forensic Case and Performing the Autopsy
Zerrin Erkol, Yavuz Hekimoğlu, Bora Büken, Gözde Şirin, Rıza Yılmaz, Harun Akkaya
PMID: 27135081  doi: 10.5505/tjtes.2015.47817   2016; 22 - 1 | Sayfalar 66 - 75

OLGU SUNUMU
8.
Geleneksel Kehr bulgusu: Splenik apseye bağlı sol omuz ağrısı
Traditional Kehr’s sign: Left shoulder pain related to splenic abscess
Secgin Soyuncu, Fırat Bektaş, Yildiray Cete
PMID: 22290058  doi: 10.5505/tjtes.2012.04874   2012; 18 - 1 | Sayfalar 87 - 88

KLINIK ÇALIŞMA
9.
Hasar kontrol cerrahisi nerede yapılmalı? Yapılabilecek en yakın yerde mi, tam donanımlı hastanede mi?
Where should the damage control surgery be performed, at the nearest health center or at a fully equipped hospital?
Mustafa Ugur, Seckin Akkucuk, Yavuz Savas Koca, Cem Oruc, Akin Aydogan, Erol Kilic, Ibrahim Yetim, Muhyittin Temiz
PMID: 27598593  doi: 10.5505/tjtes.2015.63833   2016; 22 - 3 | Sayfalar 273 - 277

10.
Lökosit Sayısı, Yüzde Nötrofil Oranı ve C-Reaktif Protein Konsantrasyonlarının “Kesim Değeri” Düzeylerinde Apandisit Tanısındaki Değerleri
Predictive Value of Leucocyte Count, Neutrophil Percent and C-Reactive Protein Concentration “Cut-Off Value” On The Diagnose Of Appendicitis
Cüneyt Ayrık, Ulaş Karaaslan, Ahmet Dağ, Seyran Bozkurt, İbrahim Toker, Filiz Demir
PMID: 27135082  doi: 10.5505/tjtes.2015.91112   2016; 22 - 1 | Sayfalar 76 - 83

11.
Radius alt uç kırıklarında volar plak ile tedavi uygulamaları
Volar plate fixation of distal radius fractures
Emrah Rıza Demirbaş, Ali Akın Uğraş, İbrahim Kaya, İbrahim Sungur, Cemal Kural, Ercan Çetinus
PMID: 22792823  doi: 10.5505/tjtes.2012.64022   2012; 18 - 2 | Sayfalar 162 - 166

12.
Sıçanlarda spinal kord yaralanmsında curcuminin antioksidan etkileri
Antioxidant effects of curcumin in spinal cord injury in rats
Havva Sahin Kavakli, Cemile Koca, Ozlem Alici
PMID: 21341128  doi: 10.5505/tjtes.2011.31391   2011; 17 - 1 | Sayfalar 14 - 18

13.
Ön çapraz bağ yaralanmalari: otogreft ve allogreft seçenekleriyle cerrahi tedavi klinik sonuçlari etkiler mi?
Anterior cruciate ligament injuries: do affect surgical treatment with otograft and allograft options, clinical results ?
Ahmet Aslan, Özgür Özer, Metin Lütfi Baydar, Hüseyin Yorgancıgil, Remzi Arif Özerdemoğlu, Nevres Hürriyet Aydoğan
PMID: 22792822  doi: 10.5505/tjtes.2012.90767   2012; 18 - 2 | Sayfalar 153 - 161

DENEYSEL ÇALIŞMA
14.
Ven grefti ile periferik sinir defektlerinin onarımında kateter kullanımının sinir rejenerasyonuna etkisi: Deneysel çalışma
The effect of catheter use on vein grafting of a peripheral nerve defect: an experimental study
Alper Mehmet Bayraktar, Serhat Özbek, Mesut Özcan, Behzat Noyan, İlkin Çavuşoğlu
PMID: 23188596  doi: 10.5505/tjtes.2012.59932   2012; 18 - 5 | Sayfalar 367 - 375

15.
Acil servis hekimleri tarafından düzenlenen adli raporların eksiklik ve yanlışlıklar yönünden değerlendirilmesi
Evaluation of medicolegal reports written by physicians in the emergency unit with regard to deficiencies and mistakes
Mustafa Serinken, İbrahim Türkçüer, Kemalettin Acar, Mert Özen
PMID: 21341130  doi: 10.5505/tjtes.2011.78989   2011; 17 - 1 | Sayfalar 23 - 28

KLINIK ÇALIŞMA
16.
Yaşlılarda akut apandisit tanısında skorlama sistemleri
Scoring systems in the diagnosis of acute appendicitis in the elderly
Ali Konan, Mutlu Hayran, Yusuf Alper Kılıç, Derya Karakoç, Volkan Kaynaroğlu
PMID: 22090323  doi: 10.5505/tjtes.2011.03780   2011; 17 - 5 | Sayfalar 396 - 400

17.
Femur boyun kırıklarının tedavisinde perkütan kanüle vida, dinamik kompresyon plak ve vidanın karşılaştırmalı sonuçları
Comparative results of percutaneous cannulated screws, dynamic compression type plate and screw for the treatment of femoral neck fractures
Tolga Kaplan, Burak Akesen, Burak Demirağ, Sadık Bilgen, Kemal Durak
PMID: 22290053  doi: 10.5505/tjtes.2012.33427   2012; 18 - 1 | Sayfalar 65 - 70

OLGU SUNUMU
18.
Morel-Lavallee lezyonu: Seyrek görülen, yaygın, yumuşak dokunun eldiven soyulması gibi yaralanması
Morel-Lavallee lesion: case report of a rare extensive degloving soft tissue injury
Krishna Mohan Gummalla, Mathew George, Rupak Dutta
PMID: 24639319  doi: 10.5505/tjtes.2014.88403   2014; 20 - 1 | Sayfalar 63 - 65

KLINIK ÇALIŞMA
19.
Kapalı redüksiyon ve perkütan vidalama ile tespit edilmiş anstabil pelvis kırıklı hastalarda yaşam kalitesinin ve uzun dönem sonuçların değerlendirilmesi
Long-term outcome and quality of life of patients with unstable pelvic fractures treated by closed reduction and percutaneous fixation
Mehmet Ayvaz, Omur Caglar, Guney Yılmaz, Gizem İrem Guvendik, Rifat Emre Acaroğlu
PMID: 21935806  doi: 10.5505/tjtes.2011.19052   2011; 17 - 3 | Sayfalar 261 - 266

20.
Omurilik yaralanması olan hastaların epidemiyolojik verileri: Tek merkezin yedi yıllık deneyimi
Epidemiologic data of the patients with spinal cord injury: Seven years’ experience of a single center
İlknur Tuğcu, Fatih Tok, Bilge Yılmaz, Ahmet S Göktepe, Rıdvan Alaca, Kamil Yazıcıoğlu, Haydar Möhür
PMID: 22290007  doi: 10.5505/tjtes.2011.95676   2011; 17 - 6 | Sayfalar 533 - 538