p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
En Çok İndirilen Makaleler - Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi

En Çok İndirilen Makaleler

DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Epidural anestezinin kolon cerrahisinde anastomoz kaçağı üzerine etkisi: Deneysel araştırma
Effect of epidural anesthesia on anastomotic leakage in colonic surgery: experimental study
Tayfun Adanır, Murat Aksun, Gülşah Yılmaz Karaören, Türker Karabuğa, Okay Nazlı, Atilla Şencan, Mehmet Köseoğlu
PMID: 22290043  doi: 10.5505/tjtes.2012.67044   2012; 18 - 1 | Sayfalar 5 - 10

KLINIK ÇALIŞMA
2.
Nekrotizan fasiit: Tanı, Tedavi ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Necrotizing fasciitis: Diagnosis Treatment and Review of the Literature
Haluk Vayvada, Cenk Demirdöver, Adnan Menderes, Can Karaca
PMID: 23588910  doi: 10.5505/tjtes.2012.97523   2012; 18 - 6 | Sayfalar 507 - 513

3.
Göğüs travması sonrasında gelişen kalp ve büyük damar yaralanmaları: 10 yıllık deneyimimiz
Cardiac and great vessel injuries after chest trauma: our 10-year experience
Burak Onan, Recep Demirhan, Kürşad Öz, İsmihan Selen Onan
PMID: 22090328  doi: 10.5505/tjtes.2011.96462   2011; 17 - 5 | Sayfalar 423 - 429

DENEYSEL ÇALIŞMA
4.
Karbondioksit pnömoperitoneumun peritonitin şiddeti üzerine etkisi
The effect of carbondioxide pneumoperitoneum on the severity peritonitis
Ali Uzunköy, İlyas Özardalı, Hakim Çelik, Mehmet Demirci
PMID: 22792814  doi: 10.5505/tjtes.2012.53503   2012; 18 - 2 | Sayfalar 99 - 104

5.
Yanık yarası tedavisinde topikal çinko oksit ile gümüş sülfadiazinin karşılaştırılması: Deneysel çalışma
Comparison of topical zinc oxide and silver sulfadiazine in burn wounds: an experimental study
Kemal Arslan, Ömer Karahan, Ahmet Okuş, Yaşar Ünlü, Mehmet Ali Eryılmaz, Serden Ay, Barış Sevinç
PMID: 23188597  doi: 10.5505/tjtes.2012.45381   2012; 18 - 5 | Sayfalar 376 - 383

KLINIK ÇALIŞMA
6.
Trafik Kazasına Maruz Kalan Olgularda İkincil Mağduriyet: Adli Olgu Bildirimi Yapılmadan veya Otopsi Uygulanmadan Defnedilme
Secondary Victimization on the Traffic Accident Victims: Getting Buried Without Decleration of the Forensic Case and Performing the Autopsy
Zerrin Erkol, Yavuz Hekimoğlu, Bora Büken, Gözde Şirin, Rıza Yılmaz, Harun Akkaya
PMID: 27135081  doi: 10.5505/tjtes.2015.47817   2016; 22 - 1 | Sayfalar 66 - 75

OLGU SUNUMU
7.
Geleneksel Kehr bulgusu: Splenik apseye bağlı sol omuz ağrısı
Traditional Kehr’s sign: Left shoulder pain related to splenic abscess
Secgin Soyuncu, Fırat Bektaş, Yildiray Cete
PMID: 22290058  doi: 10.5505/tjtes.2012.04874   2012; 18 - 1 | Sayfalar 87 - 88

DENEYSEL ÇALIŞMA
8.
Sıçanlarda oluşturulan deneysel abdominal kompartman sendromunda glutaminin oksidatif hasar üzerindeki etkileri
The effect of glutamine on oxidative damage in an experimental abdominal compartment syndrome model in rats
Deniz Necdet Tihan, Yeşim Erbil, Rıdvan Seven, Selda Arkaya, Ümit Türkoğlu, Gülçin Hepgül, Ismail Borucu
PMID: 21341126  doi: 10.5505/tjtes.2011.73555   2011; 17 - 1 | Sayfalar 1 - 8

KLINIK ÇALIŞMA
9.
Lökosit Sayısı, Yüzde Nötrofil Oranı ve C-Reaktif Protein Konsantrasyonlarının “Kesim Değeri” Düzeylerinde Apandisit Tanısındaki Değerleri
Predictive Value of Leucocyte Count, Neutrophil Percent and C-Reactive Protein Concentration “Cut-Off Value” On The Diagnose Of Appendicitis
Cüneyt Ayrık, Ulaş Karaaslan, Ahmet Dağ, Seyran Bozkurt, İbrahim Toker, Filiz Demir
PMID: 27135082  doi: 10.5505/tjtes.2015.91112   2016; 22 - 1 | Sayfalar 76 - 83

DERLEME
10.
Yanık yaralanmaları tedavi algoritması
Guideline and treatment algorithm for burn injuries
Ahmet Çınar Yastı, Emrah Şenel, Mutlu Saydam, Geylani Özok, Atilla Çoruh, Kaya Yorgancı
PMID: 25904267  doi: 10.5505/tjtes.2015.88261   2015; 21 - 2 | Sayfalar 79 - 89

KLINIK ÇALIŞMA
11.
Hasar kontrol cerrahisi nerede yapılmalı? Yapılabilecek en yakın yerde mi, tam donanımlı hastanede mi?
Where should the damage control surgery be performed, at the nearest health center or at a fully equipped hospital?
Mustafa Ugur, Seckin Akkucuk, Yavuz Savas Koca, Cem Oruc, Akin Aydogan, Erol Kilic, Ibrahim Yetim, Muhyittin Temiz
PMID: 27598593  doi: 10.5505/tjtes.2015.63833   2016; 22 - 3 | Sayfalar 273 - 277

12.
Ön çapraz bağ yaralanmalari: otogreft ve allogreft seçenekleriyle cerrahi tedavi klinik sonuçlari etkiler mi?
Anterior cruciate ligament injuries: do affect surgical treatment with otograft and allograft options, clinical results ?
Ahmet Aslan, Özgür Özer, Metin Lütfi Baydar, Hüseyin Yorgancıgil, Remzi Arif Özerdemoğlu, Nevres Hürriyet Aydoğan
PMID: 22792822  doi: 10.5505/tjtes.2012.90767   2012; 18 - 2 | Sayfalar 153 - 161

13.
Radius alt uç kırıklarında volar plak ile tedavi uygulamaları
Volar plate fixation of distal radius fractures
Emrah Rıza Demirbaş, Ali Akın Uğraş, İbrahim Kaya, İbrahim Sungur, Cemal Kural, Ercan Çetinus
PMID: 22792823  doi: 10.5505/tjtes.2012.64022   2012; 18 - 2 | Sayfalar 162 - 166

OLGU SUNUMU
14.
Morel-Lavallee lezyonu: Seyrek görülen, yaygın, yumuşak dokunun eldiven soyulması gibi yaralanması
Morel-Lavallee lesion: case report of a rare extensive degloving soft tissue injury
Krishna Mohan Gummalla, Mathew George, Rupak Dutta
PMID: 24639319  doi: 10.5505/tjtes.2014.88403   2014; 20 - 1 | Sayfalar 63 - 65

KLINIK ÇALIŞMA
15.
Skeletal injuries following unintentional fall from height
Divesh Gulati, Aditya Nath Aggarwal, Sudhir Kumar, Anil Agarwal
PMID: 22792820  doi: 10.5505/tjtes.2012.12058   2012; 18 - 2 | Sayfalar 141 - 146

16.
Sıçanlarda spinal kord yaralanmsında curcuminin antioksidan etkileri
Antioxidant effects of curcumin in spinal cord injury in rats
Havva Sahin Kavakli, Cemile Koca, Ozlem Alici
PMID: 21341128  doi: 10.5505/tjtes.2011.31391   2011; 17 - 1 | Sayfalar 14 - 18

17.
Acil servis hekimleri tarafından düzenlenen adli raporların eksiklik ve yanlışlıklar yönünden değerlendirilmesi
Evaluation of medicolegal reports written by physicians in the emergency unit with regard to deficiencies and mistakes
Mustafa Serinken, İbrahim Türkçüer, Kemalettin Acar, Mert Özen
PMID: 21341130  doi: 10.5505/tjtes.2011.78989   2011; 17 - 1 | Sayfalar 23 - 28

18.
Penis kırığının tanı ve tedavisi: 19 yıllık deneyim
The diagnosis and treatment of penile fracture: our 19-year experience
Abdullah Gedik, Devrim Kayan, Sait Yamiş, Yakup Yılmaz, Kamuran Bircan
PMID: 21341136  doi: 10.5505/tjtes.2011.93763   2011; 17 - 1 | Sayfalar 57 - 60

19.
Akut apandisitte ultrasonografinin güvenilirliği
Reliability of ultrasonography for diagnosing acute appendicitis
Aylin Hande Gökçe, Acar Aren, Feridun Suat Gökçe, Nevra Dursun, Abdullah Yüksel Barut
PMID: 21341129  doi: 10.5505/tjtes.2011.82195   2011; 17 - 1 | Sayfalar 19 - 22

20.
Yaşlılarda akut apandisit tanısında skorlama sistemleri
Scoring systems in the diagnosis of acute appendicitis in the elderly
Ali Konan, Mutlu Hayran, Yusuf Alper Kılıç, Derya Karakoç, Volkan Kaynaroğlu
PMID: 22090323  doi: 10.5505/tjtes.2011.03780   2011; 17 - 5 | Sayfalar 396 - 400