p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank

Amaç ve Kapsam

Amaç ve Kapsam

Amaç ve Kapsam

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği’nin yayın organıdır. Travma ve acil cerrahi hastalıklar konularında bilimsel birikime katkısı olan klinik ve deneysel çalışmaları, editöryel yazıları, klinik olgu sunumlarını ve bu konulardaki teknik katkılar ile son gelişmeleri yayınlayan çift kör hakemli bir dergidir. Yılda on iki sayı yayımlanır.

Her bir metin, tarafsız bir değerlendirme sürecini sağlamak için kendi alanlarında uzman en az iki bağımsız hakem tarafından gözden geçirilir. Yayın kurulu, editörlerin ya da derginin editör kurulu üyelerinden gelen makalelerin değerlendirme süreçlerini yönetmek için harici ve bağımsız bir hakem davet eder. Editör, tüm yazılar için karar verme sürecindeki nihai otoritedir.