p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Gelecek Sayı - Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi

Gelecek Sayı

1.
Akut kolesistitte preoperatif ultrasonografinin laparoskopik kolesistektomiden açık cerrahiye geçişi tahmin etmedeki rolü
The Role of Preoperative Ultrasound in Predicting Conversion from Laparoscopic Cholecystectomy to Open Surgery in Acute Cholecystitis
Saygın Altıner, Ender Ergüder, SALİHA Hazal Altınok, Seyit Murat Aydın, AZIZ MUTLU BARLAS, SALİH TUNCAL
doi: 10.14744/tjtes.2023.45469  Sayfa 0

2.
Ne değişti? COVID-19 Pandemisinin Akut Biliyer Pankreatit Tedavisine Etkisi
What has changed? The impact of the COVID-19 Pandemic on the Management of Acute Biliary Pancreatitis
Zeliha Türkyılmaz, Tugrul Demirel, İbrahim Ethem Cakcak, Yusuf Emre Aytin
doi: 10.14744/tjtes.2023.06486  Sayfa 0

3.
Diyabetik ayak krizi nedeni ile acil cerrahi yapılan hastaların özellikleri ve yönetimi
Characteristics and management of patients undergoing emergency surgery for diabetic foot attack
Serap Ulusoy, Mustafa Oruc
doi: 10.14744/tjtes.2023.06713  Sayfa 0

4.
İntestinal obstruksiyona neden oldukça nadir bir durum: Formen winslow herni
An extremely unusual condition that leads to intestinal obstruction: Foramen winslow hernia
Muhammed Taha Demirpolat
doi: 10.14744/tjtes.2023.20940  Sayfa 0

5.
Kalça kırığı nedeni ile ameliyat edilmiş hastaların bilgisayarlı dinamik postürografi cihazı ile değerlendirilmesi: Proksimal femoral çivileme ile kalça artroplastisinin karşılaştırılması
Evaluation of patients’ postoperative results operated for hip fracture with computerized dynamic posturography: Proximal femoral nailing vs. Hip arthroplasty
ERSİN TAŞKIN, Mahmut Kursat Ozsahin, MUHAMMED YUSUF AFACAN, Melda Acar, Eyyup KARA, ali seker
doi: 10.14744/tjtes.2023.24804  Sayfa 0

6.
Nekrotizan Fasiitli Hastalarda Klinik Parametrelerin Mortalite Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Investigation of the Effects of Clinical Parameters on Mortality in Patients with Necrotizing Fasciitis
Servet Yekta Aydın, ALP ERCAN, Damla Ercan
doi: 10.14744/tjtes.2023.31024  Sayfa 0

7.
E-scooter kullanımı: Eve gitmek için kolay bir yol mu yoksa bir kabus mu? E-skuter kazalarına ortopedik bakış
Using e-scooters: An easy way to get home or a nightmare? An orthopedic perspective on e-scooter accidents
Yiğit Kültür, Mehmed Nuri Tütüncü, Suat Ulutaş
doi: 10.14744/tjtes.2023.35848  Sayfa 0

8.
Türkiye'deki Kırık Hastaları İçin Sağlık Hizmetleri Planlamasının İyileştirilmesi: Ülke Çapında Bir Araştırmadan İçgörüler
Improving Healthcare Planning for Fracture Patients in Turkey: Insights from a Nationwide Study
Şuayip Birinci, izzet Bingol, Sancar Bakırcıoğlu, Melih Oral, Engin Türkay Yılmaz, Niyazi Erdem Yaşar, Naim Ata, Mustafa Mahir Ülgü, Sinem Bayram, Ebru Dumlupınar, Saygin Kamaci
doi: 10.14744/tjtes.2023.01364  Sayfa 0

9.
Ateşli silah yaralanması konulu yayınların bibliyometrik analizi, 1980-2022
A bibliometric analysis of publications on gunshot wounds, 1980-2022
Derya Can
doi: 10.14744/tjtes.2023.44257  Sayfa 0

10.
Akut apandisitli hastalarda laparoskopik apendektomiden açık apendektomiye dönüşüm için risk faktörlerinin belirlenmesi
Determination of risk factors for conversion from laparoscopic to open appendectomy in patients with acute appendicitis
Cem Azılı, Serhat Tokgöz, Bourak Chousein, Selim Tamam, Mehmet Şah Benk, Serdar Culcu, Ahmet Oğuz Hasdemir
doi: 10.14744/tjtes.2023.94955  Sayfa 0

11.
Çocuklarda dijital palpasyon kullanılarak perkütan trakeostomi yerleştirme bölgesinin tanımlanma doğruluğu
The accurate identification of the percutaneous tracheostomy insertion site using digital palpation in children
Cengizhan Kilicaslan, hazal ekin guran aytug, Onur Karaca
doi: 10.14744/tjtes.2023.59198  Sayfa 0

12.
Distal tibia metafiz kırıklarının cerrahi tedavisinde üç farklı cerrahi yöntemin biyomekanik olarak karşılaştırılması. Bir hayvan modeli çalışması.
Biomechanical comparison of three different surgical methods in the surgical treatment of distal tibial metaphyseal fractures. An animal model study.
Cem YILDIRIM, Osman Görkem MURATOĞLU, SAMED ORDU, HASAN CEYLAN, Duran Can Muslu, DOGAN ATLIHAN
doi: 10.14744/tjtes.2023.66304  Sayfa 0

13.
Yanık Hastalarının Mortalite Öngörüsünde Makine Öğrenimi Algoritmalarının Kullanılması
The Effect of Well-Known Burn-related Features on Machine Learning Algorithms in Burn Patients' Mortality Prediction
Hilmi Yazıcı, Onur Ugurlu, Yesim Aygul, Mehmet Yildirim, Ahmet Deniz Uçar
doi: 10.14744/tjtes.2023.79968  Sayfa 0

14.
Akut pankreatitli hastalarda kısa dönem mortaliteyi tahmin etmede HALP skorunun öngörü gücü
Predictive power of HALP score in estimating short-term mortality in patients with acute pancreatitis
İlkay Güler, İzzet Ustaalioğlu
doi: 10.14744/tjtes.2023.84970  Sayfa 0

DENEYSEL ÇALIŞMA
15.
Yüksek Ozon Dozu, Deneysel Mezenter İskemi Modelinde Antiinflamatuar Etkisi İçin Anahtar Faktör müdür?
Is the Increased Ozone Dosage Key Factor for its Anti-inflammatory Effect in an Experimental Model of Mesenteric Ischemia?
Basak Erginel, Fatih Yanar, Burak Ilhan, Seçil Yüksel, PARVANA MİKAİLOVA, Neslihan BERKER, Erbug Keskin, FERYAL GUN SOYSAL
doi: 10.14744/tjtes.2023.86086  Sayfa 0

16.
6 Şubat 2023 Depremi Sonrasındaki İlk 10 Gün: Afet Bölgesi Sınırındaki Bir Ortopedi Kliniğinin Deneyimi
First 10 days after the 6th of February 2023 earthquake disaster: Experience of an orthopedic clinic on the border of the disaster zone
Zeynel Mert Asfuroğlu, Selçuk Fuat Gökosmanoğulları, Mehmet Colak, Cengiz Yilmaz, Metin Manouchehr Eskandari
doi: 10.14744/tjtes.2023.86479  Sayfa 0

17.
Kolajen kaplı nano-hidroksiapatit ile zenginleştirilmiş polikaprolakton membranın sıçan mandibular defektlerinde in vivo olarak değerlendirilmesi
In vivo behaviour of a collagen coated nano-hydroxyapatite enriched polycaprolactone membrane in rat mandibular defects
Sühan Gürbüz, Altan Doğan, Ayşe Karakeçili, Burcu Toközlü
doi: 10.14744/tjtes.2023.90673  Sayfa 0

18.
İnternal Abdominal Hernilerdeki Tanı Karışıklığının Çözülmesi
Untangling Diagnostic Confusion in Internal Abdominal Hernias
Aziz Ahmet Surel, Nurullah İshak Işık, Merve Yazla
doi: 10.14744/tjtes.2023.36037  Sayfa 0