p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 28 Sayı : 11 Yıl : 2022

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Gelecek Sayı - Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi

Gelecek Sayı

1.
Acute abdomen due to strangulated intravesical hernia with incidental finding of kidney tumor: a case report and literature review
Veselin Stanisic, Miodrag Radunovic, Balsa Stanisic
doi: 10.14744/tjtes.2021.67059  Sayfa 0

2.
Çimentosuz unikondiler diz protezi sonrası suprakondiler femur kırığı: Nadir bir komplikasyon
Supracondylar extra-articular femur fracture after cementless unicompartmental knee replacement: A rare complication
Doğaç Karagüven, Tugrul Yildirim, Burak Akan, Mahmut Nedim Doral
doi: 10.14744/tjtes.2021.03435  Sayfa 0

OLGU SUNUMU
3.
Strangüle ileum ansının eşlik ettiği nadir bir pantolon herni olgusu: Mesanenin inguinal herniasyonu
A rare case of pantaloon hernia accompanied by strangulated ileal segment: Inguinal herniation of the bladder
Mehmet Sabri Çiftçi, Mehmet Zeki Buldanlı, Burak Uçaner, Vahit Onur Gül
doi: 10.14744/tjtes.2022.26422  Sayfa 0

4.
Proksimal femur geometrisinin geriatrik intertrokanterik kırık cerrahisi sonuçlarına etkisinin değerlendirilmesi
Evaluation of the effect of proximal femur geometry on results of geriatric intertrochanteric fracture surgery
Bahri Bozgeyik, Orhan Büyükbebeci, Savaş Güner, Burçin Karslı, Volkan Kilinçoglu
doi: 10.14744/tjtes.2022.31463  Sayfa 0

5.
Sağ kasık fıtığı içinde boğulmuş apendiks epiploika
Incarcerated Appendix Epiploica in Right Inguinal Hernia Sac
Aykhan Abbasov, Hakan Teoman Yanar
doi: 10.14744/tjtes.2021.35724  Sayfa 0

6.
Bir üniversite acili servisine başvuran darp olgularının özellikleri: Erkek hastalarda kafa travması darp için bir ipucu sayılabilir mi?
The characteristics of assaulted victims presented to a university emergency department: can head trauma in male patients be considered a clue for assaults?
Ayfer Keleş, GÜL BAHAR ALKAŞ, Gültekin Kadi, MEHMET ALİ ASLANER, Fikret Bildik, Isa Kilicaslan, AHMET Demircan
doi: 10.14744/tjtes.2021.46383  Sayfa 0

7.
Anterior mediastinal kitleye bağlı ani havayolu kollapsı gelişen pediatrik olguda acil ekstrakorporeyal membran oksijenizasyonu uygulaması: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Emergency application of extracorporeal membrane oxygenation in a pediatric case of sudden airway collapse due to anterior mediastinal mass: A case report and review of the literature
Muhterem Duyu, Zeynep Karakaya
doi: 10.14744/tjtes.2021.49383  Sayfa 0

8.
Feniramin Maleatın Rat İskelet Kasındaki İskemi Reperfüzyon Hasarına Etkisi
Effect of pheniramine maleate on rat skeletal muscle ischemia-reperfusion injury
Kubilay Erol, Eser Y. Sozmen, Ülkü Küçük, Levent Kucuk
doi: 10.14744/tjtes.2021.00312  Sayfa 0

9.
65 Yaş Üstü İntertrokanterik Femur Kırığı Hastalarında Kemik Morfolojisinin Kırık Tipine ve Tedavi Sonucuna Etkisi
The Effect of Bone Morphology on Fracture Type and Treatment Result in Patients with Intertrochanteric Femur Fracture Aged over 65 year
Gökhan Polat, Serkan Bayram, Yaşar Samet Gökçeoğlu, Oğuzhan Albayrak, Abdullah Kahraman, Hayati Durmaz
doi: 10.14744/tjtes.2022.57400  Sayfa 0

10.
Çapraz Bacak Serbest Flebin Alıcı Pedikülünün Yaklaştırılmasına Yönelik Bir Fikir: Pedikül Üstü Fasyokütan Flep
An Idea for Bringing The Recipient Pedicle of Cross Leg Free Flap Closer: Fasciocutaneous Flap Above Pedicle
Emrah Kağan Yaşar, Can İlker Demir, İsmail Tekfiliz, Murat Sahin Alagoz
doi: 10.14744/tjtes.2022.97970  Sayfa 0

11.
Tendinöz çekiç parmak yaralanmasının tedavisinde dört farklı immobilizasyon yönteminin karşılaştırılması hakkında yorum
Comment on comparison of four different immobilization methods in the treatment of tendinous mallet finger injury
Erdem Güven
doi: 10.14744/tjtes.2022.73394  Sayfa 0
Makale Özeti

12.
Perkutan kolesistostomi hastalarında mortaliteyi ve elektif kolesistektomi kararını etkileyen faktörler
Factors affecting interval cholecystectomy and mortality in percutaneous cholecystostomy patients
Ahmet Bulent Dogrul, Mustafa Oruç, Turkmen Ciftci, Kadir Mutlu Hayran, Osman Abbasoglu
doi: 10.14744/tjtes.2022.84294  Sayfa 0

13.
Akut apendisitin nadir sebepleri: üçüncü basamak merkezde 6785 olgunun retrospektif histopatolojik analizi
Uncommon causes of acute appendicitis: retrospective analysis of 6785 histopathological findings in a tertiary center
Gülçin Harman Kamali, Cemal Ulusoy, Andrej Nikolovski, Seracettin Eğin, Sedat Kamalı
doi: 10.14744/tjtes.2022.84937  Sayfa 0

14.
Akut kolesistitin şiddetini derecelendirmede etkili ve güvenilir bir belirteç; artmış immatür granülosit yüzdesi
An effective and reliable marker in grading the severity of acute cholecystitis: increased immature granulocyte percentage
Yılmaz Ünal, SALİH TUNCAL, Berkay Küçük, AZIZ MUTLU BARLAS, SAYGIN ALTINER, RECEP BALIK, Seyit Murat Aydın, Abdullah Senlikci, MEVLUT RECEP PEKCICI
doi: 10.14744/tjtes.2021.86322  Sayfa 0

15.
Deneysel Akut Pankreatit Modelinde Intraduktal Botulinum Toksin Uygulaması İnflamasyonu Baskıladı.
Intraductal Botulinum Toxin Injection Suppressed the İnflamation in Experimental Acute Pancreatitis
Tonguç Utku Yılmaz, Fatma Ceyla Eraldemir, Bora Gürel, Ömer Yavuz, Esra Acar, Tonguç İşken, Hasan Yılmaz, Nihat Zafer Utkan
doi: 10.14744/tjtes.2021.90140  Sayfa 0

16.
Türkiye'de COVID-19 Pandemi Döneminde Akut Apandisit: Klinik Uygulamalarda, Tanı ve Tedavi Modalitelerinde Değişiklikler, Retrospektif Kohort Çalışması
Acute Appendicitis During Coronavirus Disease 2019 in Turkey: Changes in Clinical Approach, Treatment, and Diagnosis Modalities, A Retrospective Cohort Study
Şiyar Ersöz, Mehmet Abdussamet Bozkurt, Cemil Burak Kulle, ATİLLA HALİL ELHAN, Baris Gulcu, ismail alper tarım, Osman Bozbiyik, necdet fatih yasar, Wafi Attaallah, Hüseyin Yönder, Orcun Yalav, Ayhan Kuzu, Ayhan Kuzu, Feza Yarbuğ Yarbuğ Karakayalı
doi: 10.14744/tjtes.2022.97892  Sayfa 0

17.
COVİD-19 Salgınında Çocuk Apandisitlerinde Ne Değişti?
What Has Changed in Children's Appendicitis During the COVID-19 Pandemic?
Hayriye Nihan Ayyıldız, semih mirapoglu, Zeliha AKIŞ YILDIZ, Ceyhan Şahin, Fatma Tuğba Güvenç, mehmet arpacık, zekeriya ilce
doi: 10.14744/tjtes.2021.51000  Sayfa 0