p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
PENETRE KARIN YARALANMALARI [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(1): 63-66

PENETRE KARIN YARALANMALARI

Yıldırım Gülhan1, Zeki Memiş1, Necmi Kurt1, Ayhan Çevik1, Faik Çelik1, Mustafa Gülmen1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Cerrahi Kliniği, İstanbul

1990-1993 yılları arasında, etyolojik faktörün, hastalığın seyrine olan etkilerini araştırmak için 126 penetre karın yaralanması olgusunu inceledik. Olguların %73.8'i kesici-delici alet yaralanması, %26.2'si ateşli silah yaralanması idi. Ateşli silah yaralanmalarının %63.7'sinde birden fazla organ yaralanması varken, kesici-delici alet yaralanmalarında %31.3 idi. %5.6 olguda periton salimdi ve %8.7 olguda organ patolojisi yoktu. En çok yaralanan organlar, karaciğer, kolon, ince barsaklardır. Genel mortalitemiz %2.4 olup, ateşli silah yaralanmasında %9.1, kesici-delici alet yaralanmasında %0'dır. Mortalitenin en büyük nedeni hipovolemidir. Ateşli silah yaralanmalarının komplikasyon ve mortalitesinin daha yüksek olduğu, penetre karın yaralanmalarında erken laparatominin komplikasyon ve mortaliteyi düşürdüğü sonucuna vardık.


PENETRATING ABDOMINAL WOUNDS

Yıldırım Gülhan1, Zeki Memiş1, Necmi Kurt1, Ayhan Çevik1, Faik Çelik1, Mustafa Gülmen1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Cerrahi Kliniği, İstanbul

Between 1990 and 1993, penetrating abdominal wound cases examined for investigating the effect of the etiological factors on progress of the disease. %73.8 of the cases were penetrating stab-wounds and %26.2 of the cases were gun-shot wounds. In % 63.7 of the gun-shot wound cases there was multiple organ injury. In other group this rate was %31.3. There was no peritoneal involvement in %5.6 of cases and in %8.7 of cases there was no organ pathology. Liver, colon and small intestine were the most injured organs. Overall mortality was %2.4. In gun-shot and stab-wounds mortality was %9.1 and %0 respectively. The most important reason of mortality was hypovolemia. Complication and mortality of gun shot wounds are higher and we have come to a conclusion that early laparatomy in penetrating abdominal wounds lead o decreased complications and mortality.


Yıldırım Gülhan, Zeki Memiş, Necmi Kurt, Ayhan Çevik, Faik Çelik, Mustafa Gülmen. PENETRATING ABDOMINAL WOUNDS. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(1): 63-66