p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
KÜNT TRAVMALARI TAKİBEN OLUŞAN MAJÖR GASTROENTERİK YARALANMALARDA PROGNOZU BELİRLEYEN FAKTÖRLER [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(1): 70-75

KÜNT TRAVMALARI TAKİBEN OLUŞAN MAJÖR GASTROENTERİK YARALANMALARDA PROGNOZU BELİRLEYEN FAKTÖRLER

Nuh Zafer Cantürk1, Nihat Zafer Utkan1, Harun Analay1, Cihan Yıldırır1, Mustafa Dülger1
Kocaeli Üniv. Tıp Fak. Genel Cerrahi Ad, Kocaeli

Künt batın travmalarının sonucu oluşan içi bos organ yaralanmaları çok sık rastlanan bir durum değildir. Ayrıca içi boş organlara ait yaralanmaların saptanması için herhangi bir laboratuvar bulgusu ve peritoneal lavaj, ultrasound ve bilgisayarlı tomografi gibi karakteristik tanı yöntemi yoktur. Bu çalışmada bu sık rastlanmayan yaralanma şeklinin etiyolojisi, tanı ve tedavi yaklaşımları ile prognozu belirleyici faktörlerin saptanması için deneyimlerimizi gözden geçirmek istedik. Bu çalışma Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim dalında künt karın travması nedeni ile laparotomi uygulanan ve içi boş organ yaralanması saptanan hastalara ait kayıtların retrospektif ve prospektif incelenmesi sonucu gerçekleştirilmiştir. Her hastada yaralanma ciddiyet skoru (ISS), extraabdominal organ yaralanması ve hematokrit düzeyi tayin edildi. En fazla yaralanan içi boş organlar ince barsaklar sonra ise kolon idi. Prognozu belirleyen 5 faktör saptanmış olup bunlar hastanın yaşı, başvuru anındaki hematokrit değeri, şok indeksi, yaralanma ciddiyet skoru ve batın dışı organ yaralanması idi.

Anahtar Kelimeler: KÜNT TRAVMA, GASTROENTERİK YARALANMA

THE PROGNOSTIC FACTORS IN MAJOR GASTROENTERIC INJURIES FROM BLUNT TRAUMA

Nuh Zafer Cantürk1, Nihat Zafer Utkan1, Harun Analay1, Cihan Yıldırır1, Mustafa Dülger1
Kocaeli Üniv. Tıp Fak. Genel Cerrahi Ad, Kocaeli

Injury to the gastrointestinal tract from blunt trauma which was first reported by Aristotle is a rare event. There are no charecteristic laboratory findings, and diagnostic methods. We there fore reviewed our experience with gastroenteric injuries from blunt trauma to evaluate the etiology, diagnosis, management, and prognostic factors of these unusual injuries. We prospectively and retrospectively reviewed the charts of all patients who sustained gastrointestinal injury from blunt trauma and were treated at the Department of General Surgery in Cumhuriyet University. Injury severity Score (ISS), concomitant extraabdominal organ injury, and shock index were determined for each patient. Small bowell perforations were the most frequent injuries, followed by colorectal injuries. Five prognose predictive factors were determined. These factors were age, initial hematocrit value, shock index, injury severity score and number of concomitant extraabdominal injury.

Keywords: BLUNT TRAUMA, GASTROENTERIC INJURY

Nuh Zafer Cantürk, Nihat Zafer Utkan, Harun Analay, Cihan Yıldırır, Mustafa Dülger. THE PROGNOSTIC FACTORS IN MAJOR GASTROENTERIC INJURIES FROM BLUNT TRAUMA. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(1): 70-75