p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
AKUT MEKANİK İNTESTİNAL OBSTRÜKSİYON [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(1): 110-112

AKUT MEKANİK İNTESTİNAL OBSTRÜKSİYON

Abut Kebudi1, Adnan İşgör1, Akın Kaya1, Gürkan Yetkin1
Şişli Etfal Hastanesi, 3. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Şişli Etfal Hastanesi 3. Genel Cerrahi Kliniğinde 1990-1994 yılları arası akut mekanik intestinal obstrüksiyon tanısı (AMİO) ile ameliyat edilen hastalar retrospektif olarak incelendi. Bu 5 yılda kliniğimizde toplam 2367 ameliyat yapılmış olup, bunun 100 tanesi AMİO vakasıdır (%4). AMİO 'nün sebepleri arasında en sık görülen 45 vaka ile (%45) boğulmuş fıtık olup, bunu sırasıyla 16 vaka ile (%16) adhezyonlar, 15 vaka ile (%15) kolon kanserleri, 5 vaka ile (%5) sigmoid kolon volvulusu, 5 vaka ile (%5) ince barsakta segmenter bir organik lezyon, 4 vaka ile (%4) fitobezoar, 3 vaka ile (%3) ince barsakta invajinasyon ve diğer sebepler izlemektedir.


ACUTE MECHANICAL INTESTINAL OBSTRUCTION

Abut Kebudi1, Adnan İşgör1, Akın Kaya1, Gürkan Yetkin1
Şişli Etfal Hastanesi, 3. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

The patients that have been operated with the diagnosis of acute mechanical intestinal obstruction (AMIO) in the 3rd General Surgery Department of Şişli Etfal Hospital between 1990-1994 were reviewed retrospectively. In these five years, 2367 operations were performed, and AMIO occured in 10 patients (4%). Among the causes (45%), followed by adhesions (16%), colonic carcinoma (15%), sigmoid volvuli (5%), a segmental organic lesion of the small intestine (5%), bezoar (4%), intussusception (3%) and others.


Abut Kebudi, Adnan İşgör, Akın Kaya, Gürkan Yetkin. ACUTE MECHANICAL INTESTINAL OBSTRUCTION. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(1): 110-112