p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
DUODENUM YARALANMALARI [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(1): 43-46

DUODENUM YARALANMALARI

Yıldırım Gülhan1, Zeki Memiş1, Necmi Kurt1, Hamdi Koçer1, Tayfun Yücel1, Mustafa Gülmen1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Cerrahi Kliniği, İstanbul

1990-1994 yılları arasında Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edilen duodenal yaralanmak 7 olgu, künt yaralanmalarda tanının güçlüğü ve gecikmede mortalitenin artacağı vurgulamak amacıyla retrospektif olarak incelendi. Altısı erkek (%86), biri kadın (%14) olan olguların yaş ortalaması 28'di. Üç olgu ateşli silah, iki olgu kesici-delici alet ve iki olguda trafik kazası sonucu yaralanmıştı. Olgularımızın beşinde penetran yaralanma bulunduğundan ve diğer ikisinde de periton irritasyon bulguları erken ortaya çıktığından tanı güçlüğümüz olmadı. Tedavi olarak primer sütür veya primer sütür + dekompresyon ve bir olguda Whipple ameliyatı yapıldı. Hasta kaybımız olmadı. Bu hastaların mümkün olduğunca erken ameliyat edilmesinin, mortaliteyi düşürdüğü sonucuna varıldı.


DUODENAL INJUIRES

Yıldırım Gülhan1, Zeki Memiş1, Necmi Kurt1, Hamdi Koçer1, Tayfun Yücel1, Mustafa Gülmen1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Cerrahi Kliniği, İstanbul

Between 1990 and 1994, 7 duodenal injuires were evaluated retrospectively in order to emphasize the difficulty in diagnosis especially in blunt trauma victims and the high mortality rate in delayed cases. Male to female ratio was 6/1 and the mean age was 28. Three of the patients were injured by gun-shoot, two were injuired by penetrating objects and two were injuired by traffic accidents. We did not have any difficulties in diagnosis in our patients at all; five cases were penetrating injuries and fortunately peritoneal tenderness arose early in other two cases. In the majority of cases, primary repair or primary repair with decompression was performed mean while Whipple operation was done in only one case. None of the patients were lost. We claim that, early diagnosis and treatment in these patients is essential for low morbidity and mortality.


Yıldırım Gülhan, Zeki Memiş, Necmi Kurt, Hamdi Koçer, Tayfun Yücel, Mustafa Gülmen. DUODENAL INJUIRES. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(1): 43-46