p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
TRAVMA RESÜSİTASYONUNDA MORTALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(1): 51-58

TRAVMA RESÜSİTASYONUNDA MORTALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Halil Özgüç1, Ekrem Kaya1, Nusret Korun1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi, Bursa

Travma sayısının artışı önemli bir toplumsal sorun olarak gözükmektedir. Diğer hastalıklardan daha fazla oranda genç nüfusun kaybına neden olmaktadır. Multipl travmalı hastanın multipl sorunları vardır. Ağır travmalı olgularda temel amaç aynı anda değerlendirme, resüsitasyon, tam bir fiziksel muayene, hasta stabilse tanısal tetkikler ve cerrahi tedavi uygulanmasıdır. İyi donanımlı acil servis ve kurtarma servisleri, travma resüsitasyonu hakkında eğitim ve çalışma, iyi bir organizasyon, önlenebilir travma ölümlerini azaltacaktır.


FACTORS AFFECTING OUTCOME IN THE RESUSCITATION OF TRAUMA

Halil Özgüç1, Ekrem Kaya1, Nusret Korun1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi, Bursa

The magnitude of trauma as a major public health problem is well established. It causes death in young adults than any other disease. The multiply injured patient has by definition multiple problems, and adequate treatment necessitates a team approach. The principles of management in all cases of extensive trauma are simultaneous assessment and resuscitation, complete physical examination, diagnostic studies if the patient becomes hemodynamically stable, and life saving surgery. A well equipped emergency department and rescue system, training and education in resuscitation of trauma, excellent trauma organisation will decrease preventable trauma deaths.


Halil Özgüç, Ekrem Kaya, Nusret Korun. FACTORS AFFECTING OUTCOME IN THE RESUSCITATION OF TRAUMA. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(1): 51-58