p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
AKSESUAR ULNAR STİLOİD [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(1): 53-57

AKSESUAR ULNAR STİLOİD

Atıf Aydınlıoğlu1, Murat Çetin Rağbetli1, Fuat Akpınar1, Nihat Tosun1, Ali Doğan1
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Ad

Aksesuar processus styloideus ulnaris el bileğinde nadir olarak görülen genellikle asemptomatik bir varyasyondur. Fakat travmatize olduğu zaman el bileği ulnar kenarında bir ağrıdan sorumlu olabilir. Kronik, tekrarlayan travmaların el bileğinde injüri oluşturabilmesi ve tanıda kolayca bir kırık ile karışabilmesi gibi sebeblerle bu varyasyonun iyice tanınmasına ihtiyaç vardır. Bu amaçla, gönüllü ve klinik olgulardan elde edilen grafiler üzerinde aksesuar processus styloideus ulnaris ve varyasyonları araştırıldı. Bu kemikçiğin insidensi %2.5, erkek/kadın oranı 7/3 ve bir klinik olgu semptomatik bulundu. Literatür bilgileri ile bu varyasyonun klinik önemi tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: PROCESSUS STYLOİDEUS ULNARİS, AKSESUAR KEMİK, VARYASYON

THE ACCESSORY ULNAR STYLOID PROCESS

Atıf Aydınlıoğlu1, Murat Çetin Rağbetli1, Fuat Akpınar1, Nihat Tosun1, Ali Doğan1
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Ad

The accessory ulnar styloid process is an uncommon variation in the wrist. This ossicle is generally believed to be asymptomatic but when traumatized, it can be responsible for the pain in the ulnar border of the wrist. Identification of this variation is of importance because the injury may occur as a result of chronic repetitious trauma and the ossicle may easily be mistaken for a fracture. In our study; the incidence, the types and female/male percentages for the accessory ulnar styloid process were investigated by means of radiograps from volunteers and clinic cases. This ossicle was encountered in 10 cases as; incidence 2.5%, male/female persentage 7/3 and one of them is symptomatic. Clinical importance of this variation was discussed by the knowledge of literature.

Keywords: ULNAR STYLOID PROCESS, ACCESSORY OSSICLE, VARIATION

Atıf Aydınlıoğlu, Murat Çetin Rağbetli, Fuat Akpınar, Nihat Tosun, Ali Doğan. THE ACCESSORY ULNAR STYLOID PROCESS. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(1): 53-57