p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
BEŞ YILLIK DENEYİMLERİMİZ EŞLİĞİNDE DALAK TRAVMALARININ TANI VE TEDAVİSİNE YAKLAŞIMIMIZ [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(1): 32-37

BEŞ YILLIK DENEYİMLERİMİZ EŞLİĞİNDE DALAK TRAVMALARININ TANI VE TEDAVİSİNE YAKLAŞIMIMIZ

Korhan Taviloğlu1, Kayıhan Günay1, Ali Şahin1, Ömer Türel1
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım AD., İstanbul

Bu çalışmada 1989-1994 yılları arasında birimimize başvurup dalak yaralanması saptanarak tedavi edilen 235 hasta değerlendirildi. 190 olguda künt, 45 olguda penetran yaralanma saptandı. 175 hasta, ameliyat edilirken 60 hasta ise nonoperatif olarak izlendi. Ameliyat edilen hastaların 95'inde (%54) izole dalak yaralanması tespit edilirken 80 hastada ek organ yaralanması mevcuttu. Karaciğer ve böbrek yaralanmaları en çok izlenen yandaş yaralanmalar idi. Ameliyat edilen hastaların 165'ine splenektomi (%96), 7'sine splenorafi, 3'üne de parsiyel splenektomi uygulandı. Mortalite oranı ameliyat edilen hastalar içinde %11 iken tüm hastalar içinde %9 olarak saptandı.


APPROACH TO DIAGNOSIS AND TREATMENT OF SPLENIC TRAUMA WITH OUR 5-YEAR EXPERIENCE

Korhan Taviloğlu1, Kayıhan Günay1, Ali Şahin1, Ömer Türel1
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım AD., İstanbul

235patients with splenic injuries were evaluated, between 1989 and 1994. There were 190 blunt, and 45 penetrating injuries. 175 of the patients were operated, and 60 were observed nonoperatively. 95 ( 54%) of the operated patients had isolated splenic injuries and 80 patients ( 46%) had concomitant organ injuries. Liver and kidney were the major concomitantly injured organs. 165 patients (96%) had splenectomy, 7 had splenoraphy, and 3 had partial splenectomy. The mortality rate for operated patients was 11%, and overall mortality rate was 9%.


Korhan Taviloğlu, Kayıhan Günay, Ali Şahin, Ömer Türel. APPROACH TO DIAGNOSIS AND TREATMENT OF SPLENIC TRAUMA WITH OUR 5-YEAR EXPERIENCE. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(1): 32-37