p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
AKUT ELEKTRİK YANIKLARI: 6 YILLIK DENEYİMLERİMİZ [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(1): 97-101

AKUT ELEKTRİK YANIKLARI: 6 YILLIK DENEYİMLERİMİZ

Kayıhan Günay1, Korhan Taviloğlu1, Orhan Şad1, Ergun Eskioğlu1, Cemalettin Ertekin1
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım AD., İstanbul

İstanbul Tıp Fakültesi Acil Cerrahi Biriminde son 6 yıl içinde (1989-1995) 101 elektrik yanığı olgusu tedavi edildi. Bu dönem içinde %10.2'sini elektrik yanıklarının oluşturduğu toplam 985 yanık hastası ünitemize kabul edilmiştir. Düşük voltajlı elektrik yanıkları 59 (%58.5) vakada görülmüştür. Bunların çoğu önlenebilir ev kazaları olup, çocuk ve kadınlarda görülmüştür. Bu tip elektrik yanıklarında, aynı diğer yanıklardaki cerrahi prensipler geçerlidir. Serimizdeki yüksek voltaj yaralanmalarının insidensi %41.5'dir Bunlar ise genellikle ev dışı olaylarda ve genç erişkin erkeklerde görülmüştür. Amputasyonlar 22 (%52) hasta ile en büyük komplikasyon grubunu uçurmuşlardır. %76'sı üst, %24'ü ise alt ekstremitelerde uygulanmıştır. Mortalite oranı %11.8 (12 vaka ), ortalama hastanede kalış süresi ise 25 gündür. 42 vakadan 11'i ünitemize ilk 24 saatten sonra, bunların 7'si de 5.günleri içinde gelmişlerdir. Biz bu yüksek amputasyon ve mortalite oranımızı hastaların ünitemize geç gelişlerine bağlıyoruz. Bu gecikme erken-yoğun sıvı replasmanını, sürekli hemodinamik-metabolik destek sağlanmasını ve erken agresiv cerrahi girişimde bulunmamızı engellemektedir.


ACUTE ELECTRICAL BURNS: 6 YEAR EXPERIENCE

Kayıhan Günay1, Korhan Taviloğlu1, Orhan Şad1, Ergun Eskioğlu1, Cemalettin Ertekin1
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım AD., İstanbul

We have reviewed 101 cases of electrical burns treated at the Emergency Medical School of Istanbul Medical Faculty during the past 6 years (1989-1995). There were 985 acute burns admissions during this period, the incidence of electrical burns being 10.2 percent. Low-voltage electrical burns occured in 59 of the 101 patients (58.5 percent). These were caused mostly by household electricity suplies, occured in children, and were preventable. The surgical management of these burns was similar to other thermal burn injuries. The incidence of high-voltage elected injuries 41.5percent in our series. These tended to occur outside the home in young adult males and were also frequently preventable. Amputations constituted the single largest category of complications. Being neccessary in 22(52 percent). Seventy-six percent of the amputations were in the upper extremity, while twenty-four percent in the lower. The overall mortality rate was 11.8 percent (12 cases) and the mean hospital stay was 25 days. We attribute these high amputation and mortality rates in our series to late transfer of patients to our Burn Unit. 11 of the 42 patients were transferred to our unit after their 1st day and seven of them were in their 5th day. This delay prevented us from providing an aggresive fluid resuscitation, continuous haemodynamic and metabolic support, and early agressive surgical intervention.


Kayıhan Günay, Korhan Taviloğlu, Orhan Şad, Ergun Eskioğlu, Cemalettin Ertekin. ACUTE ELECTRICAL BURNS: 6 YEAR EXPERIENCE. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1995; 1(1): 97-101