p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
DUODENAL YARALANMALARDA TEDAVİ [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(1): 63-69

DUODENAL YARALANMALARDA TEDAVİ

Nusret Akyürek1, Ömer Şakrak1, Abdülkadir Bedirli1, Mustafa Keçeli1, Yücel Arıtaş1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

Künt ya da penetran abdominal yaralanmalarda duodenum nadir olarak etkilenen bir organdır. Organın retroperitoneal yerleşim ve pankreasla yakın anatomik ilişkisi özellikle künt travmalarda birlikte yaralanma potansiyelini arttırır. Ocak 1993-Aralık 1996 arasında duodenum yaralanması olan 8 olgunun yaralanma tipleri, yaralanma dereceleri, Travma Şiddet Skorları, Ortalama Penetran Abdominal Travma indeksleri retrospektif olarak araştırıldı. Grade II ve III yaralanması olan 4 hastaya primer onarım, Grade IV ve V yaralanması olan 3 hastaya Whipple ameliyatı uygulandı. Grade II'deki bir hastaya da primer onarım+tüp duodenostomi uygulandı. Tüm hastalar için yaralanmadan ameliyata kadar geçen süre 8.3 saat, ortalama kan transfüzyonu 6 ünite ve hastanede kalma süresi 27.5 gündü. Hastaların 2'sinde intraabdominal abse, birinde pankreatit, birinde duodenum fistülü gelişti. Bir hasta kaybedildi (% 12.5). Çalışmamızda duodenum izole basit yaralanmalarında primer onarımın; pankreasla birlikte olan komplike yaralanmalarda pankreatoduodenektominin güvenilir cerrahi yöntem olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: DUEDONUM YARALANMASI, ONARIM YÖNTEMLERİ

TREATMENT OF DUODENAL INJURIES

Nusret Akyürek1, Ömer Şakrak1, Abdülkadir Bedirli1, Mustafa Keçeli1, Yücel Arıtaş1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

Duodenum was seldom influenced in blunt or penetrating abdominal injuries. Retroperitoneal localization of duodenum and its anatomical relation with the pancreas are factors that increase potential of injury in blunt abdominal traumas particularly. Between January 1993-December 1996 eight patients with duodenal injury were analysed in terms of tip of injury, grade of injury, Injury Severity Score, The mean Penetrating Abdominal Trauma Index. Four patients with Grade II or III injury underwent primary repair after debridement of the duodenal wound, pancreatoduodenectomy was performed in three patients with Grade IV or V injury and primary repair + tube duodenostomy in one patient with Grade II injury. The mean duration from trauma to surgery was 8.3 hours, mean transfusion requirements were 6 units of blood and mean hospital stay was 27.5 days. The complications developed after surgery were abdominal sepsis in two patients, severe pancreatitis in one patient, duodenal fistula in one patient. The overall mortality rate for the study was 12.5 per cent. We concluded that primary repair is sufficient treatment in simple isolated duodenal injuries. However in cases complicated with excessive peripancreatic homorrhage Whipple procedure should be preferred.

Keywords: DUODENAL INJURY, REPAIR METHODS

Nusret Akyürek, Ömer Şakrak, Abdülkadir Bedirli, Mustafa Keçeli, Yücel Arıtaş. TREATMENT OF DUODENAL INJURIES. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(1): 63-69