p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Harman dövme makinesine bağlı üst ekstremite yaralanmaları [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(1): 55-60 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.01212

Harman dövme makinesine bağlı üst ekstremite yaralanmaları

Dağhan Işık1, M. Fethi Ceylan2, Hakan Tekin1, Sevdegül Karadaş3, Savaş Güner2, Yasin Canbaz1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi Anabilim Dalı, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Van

AMAÇ
Bu çalışmanın amacı, hastanemize başvuran harman dövme makinesine bağlı üst ekstremite yaralanması bulunan hastaları sunmak, en uygun sınıflandırmayı belirlemek, tedavi seçeneklerini değerlendirmek ve korunma yollarını tartışmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Harman dövme makinesine bağlı yaralanması olan 25 hasta geriye dönük olarak incelendi. Hastaların yaşları, cinsiyetleri, başvuru ayları, hastanede kalma süreleri, yaralanan dokuların çeşidi ve uygulanan tedaviler açısından analiz edildi.
BULGULAR
Hastaların 24’ü erkek 1’i kadın ve yaş ortalamaları 19,4 (dağılım, 2-51 yaş) idi. Hastaların %60’ı 15 yaşın altındaydı. Hastalar en çok Ağustos ayında başvuru yaptılar.
SONUÇ
Tarım makinelerinin yaralanmaya sebep olan dönen parçalarının korunaklarla saklanmasının, tarım ile uğraşan ailelerin sağlık çalışanları tarafından bilgilendirilmelerinin, çocukların tarım makinelerinin olduğu bölgelere girmelerinin yasaklanmasının, tarım sektörünün geliştiği bölgelerdeki okullarda çocuklara tarım kazaları ve önleme yolları hakkında bilgi verilmesinin, yılın en sıcak olduğu aylarda tarım çalışanlarının mesai saatlerinde ayarlamalar yapılmasının tarım makinelerine bağlı kazaların önlenmesinde faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Tarım işçileri, tarım işçileri hastalıkları; amputasyon; el yaralanmaları; sınıflandırma.

Upper extremity injuries due to threshing machine

Dağhan Işık1, M. Fethi Ceylan2, Hakan Tekin1, Sevdegül Karadaş3, Savaş Güner2, Yasin Canbaz1
1Medicine Faculty Of Yuzuncu Yil University, Department Of Plastic And Reconstructive Surgery, Van, Turkey
2Medicine Faculty Of Yuzuncu Yil University, Department Of Orthopedics, Van, Turkey
3Medicine Faculty Of Yuzuncu Yil University, Department Of Emergency Medicine, Van, Turkey

BACKGROUND
The aim of this study was to report the patients who were admitted to our hospital with upper extremity injuries due to threshing machine, to determine the most appropriate classification, to estimate the treatment modalities, and to discuss the prevention methods.
METHODS
Twenty-five patients who had suffered injuries sustained by a threshing machine were retrospectively investigated. The patients were analyzed with respect to age, gender, admission month, hospitalization period, the type of injured tissue, and the treatment modality.
RESULTS
Twenty-four of the patients were male and one was female, and the mean age of the patients was 19.4 (2-51) years; 60% of the patients were under the age of 15. The patients were admitted most commonly in the month of August.
CONCLUSION
We believe that shielding the rotating components of farming machinery that cause injuries, informing and educating farming families (by physicians), forbidding the entrance of children to areas with agricultural machines, providing information to children in schools (in those regions with developing agriculture) about agricultural accidents and their prevention methods, and adjusting the working hours of farming personnel, especially in the hottest months of the year, may be beneficial in preventing accidents due to farming machinery.

Keywords: Agricultural workers, agricultural worker's disease; amputation; hand injuries; classification.

Dağhan Işık, M. Fethi Ceylan, Hakan Tekin, Sevdegül Karadaş, Savaş Güner, Yasin Canbaz. Upper extremity injuries due to threshing machine. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(1): 55-60

Sorumlu Yazar: Dağhan Işık, Türkiye
Makale Dili: İngilizce