p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 27 Sayı : 4 Yıl : 2021

Hızlı Arama
Araç lastiği patlaması sonrası nadir bir pnömomediastinum olgusu [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(3): 374-376 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.01901

Araç lastiği patlaması sonrası nadir bir pnömomediastinum olgusu

Onur Tezel, Doğan Özen
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara

Yüz bölgesinde görülen cilt altı amfizem, oral ve maksillofasiyal travmatik yaralanmanın iyi bilinen bir sonucudur. Bazı nadir durumlarda, cilt altı hava koleksiyonu retrofaringeal ve paralatero-servikal boşluklara yayılabilir ve mediastene ulaşabilir. Elli beş yaşında erkek, kamyon lastiğini değiştirmeye çalıştığı sırada lastiğin patlaması ile oluşan yaralanma sonrası acil servise getirildi. Göğüs radyografisinde şüpheli pnömomediastinum ve pnömotoraks tespit edildi. Boyun ve toraks bilgisayarlı tomografi taraması ile torasik duvar boyunca mediastene uzanan yaygın cerrahi amfizemi tespit edildi. Hasta ameliyat sonrası göğüs cerrahisi bölümünde izlendi ve konservatif yöntemlerle tedavi edildi. Hastaneden taburcu olduktan sonra klinik takibinde herhangi bir komplikasyon tespit edilmedi. Sonuç olarak, oral veya maksillofasiyal travma sonrası pnömomediastinum gelişimi nadirdir. Bununla birlikte, gelişebilecek ölümcül komplikasyonlar göz önüne alındığında, klinisyenler ayırıcı tanıda pnömomediastinumu akılda tutmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Mediatinal amfizem, pnömomediastinum; subkutanöz amfizem; travma.

A rare case of pneumomediastinum after blown tire

Onur Tezel, Doğan Özen
Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences Gülhane Faculty of Medicine, Ankara-Turkey

Subcutaneous facial emphysema is a well-known consequence of oral and maxillofacial traumatic injury. In some rare cases, the subcutaneous air collection could spread through the retropharyngeal and paralatero-cervical spaces, reaching the mediastinum. A 55-year-old man was presented to the emergency room after a blast injury caused by a blown truck tire while trying to change tires. The chest radiograph demonstrated suspected pneumomediastinum or pneumothorax. A computed tomography scan of the neck and thorax revealed widespread surgical emphysema along the thoracic wall, extending through the mediastinum. The patient was monitored in the Thoracic Surgery Department after surgery and managed with conservative methods. He had no complications on clinical follow-up following hospital discharge. The development of pneumomediastinum after oral or maxillofacial trauma is rare. Nevertheless, given the mortal complications that may develop, clinicians should keep pneumomediastinum in mind in the differential diagnosis.

Keywords: Mediastinal emphysema, pneumomediastinum; subcutaneous emphysema; trauma.

Onur Tezel, Doğan Özen. A rare case of pneumomediastinum after blown tire. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(3): 374-376

Sorumlu Yazar: Onur Tezel, Türkiye