p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Travmaya bağlı osteoporotik vertebra çökme kırıklarının tedavisinde kifoplasti uygulaması: Olgu sunumu [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(1): 95-97

Travmaya bağlı osteoporotik vertebra çökme kırıklarının tedavisinde kifoplasti uygulaması: Olgu sunumu

Olcay Eser1, Adem Aslan1, Murat Cosar1, Erdal Kalkan2, Ramazan Albayrak3
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakultesi, Nöroşirurji Ana Bilim Dalı, Afyonkarahisar
2Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakultesi, Nöroşirurji Ana Bilim Dalı, Konya
3Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakultesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Afyonkarahisar

Yaşlılarda travmaya bağlı oluşan osteoporotik vertebra çökme kırıklarının tedavisinde uygulanan kifoplasti yöntemiyle hastaların yaşam kalitesinin arttırılması amaçlanmıştır. Bu yazıda travmatik osteoporotik vertebra çökme kırığı nedeniyle başvuran ve tedavilerinde başarıyla kifoplasti ameliyatı uygulanan iki yaşlı hastanın özellikleri ve sonuçları sunuldu. Osteoporotik vertebra çökme kırıklarının cerrahi tedavisinde perkütan olarak uygulanan kifoplasti, hastaların hastanede kalış sürelerini kısaltmakta, morbidite ve mortalitesini önemli derece azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kifoplasti, osteoporoz; travma; vertebra çökme kırığı.

Kyphoplasty method for the treatment of traumatic osteoporotic vertebral compression fractures: case report

Olcay Eser1, Adem Aslan1, Murat Cosar1, Erdal Kalkan2, Ramazan Albayrak3
1Department of Neurosurgery, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey
2Department of Neurosurgery, Selcuk University, Konya, Turkey
3Department of Radiology, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey

The aim of the kyphoplasty method for the treatment of traumatic osteoporotic vertebral compression fractures in geriatric patients is to improve the patient’s quality of life. In this report we present two elderly patients who were suffering of traumatic osteoporotic vertebral compression fractures and underwent successful kyphoplasties. Percutaneous kyphoplasty method for the surgical treatment of these fractures decreases the hospitalization, morbidity and mortality in these patients.

Keywords: Kyphoplasty, osteoporosis; trauma; vertebral compression fracture.

Olcay Eser, Adem Aslan, Murat Cosar, Erdal Kalkan, Ramazan Albayrak. Kyphoplasty method for the treatment of traumatic osteoporotic vertebral compression fractures: case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(1): 95-97

Sorumlu Yazar: Olcay Eser, Türkiye
Makale Dili: Türkçe