p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 28 Sayı : 6 Yıl : 2022

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Nadir görülen bir hemopnömotoraks nedeni: Aberan sistemik arter [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(3): 280-282 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.36633

Nadir görülen bir hemopnömotoraks nedeni: Aberan sistemik arter

Çağatay Tezel, Erdal Okur, Volkan Baysungur, Ersin Çardak, Semih Halezeroğlu
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Spontan hemopnömotoraks nadir görülen bir durumdur, genç hastalarda oluşabilecek hemodinamik dengesizliğe bağlı hipovolemik şok nedeniyle yaşamı tehdit edebilir. Hemopnömotoraksın nadir nedenlerinden biri apikal bölgede var olan aberran sistemik arterin akciğerin sönmesi sonucu gerilerek yırtılmasıdır. Literatürlerde bu durum nadir rastlanılan bir üçüncü neden olarak gösterilmektedir. Bu yazıda, spontan hemopnömotoraks nedeni olarak belirlenen aberran sistemik arter literatür eşliğinde tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Hemopnömotoraks, pnömotoraks; vasküler anomali.

A rare cause of hemopneumothorax: an aberrant systemic artery

Çağatay Tezel, Erdal Okur, Volkan Baysungur, Ersin Çardak, Semih Halezeroğlu
Sureyyapasa Chest Diseases and Thoracic Surgery Teaching Hospital, Istanbul, Turkey

Spontaneous hemopneumothorax is a rare situation that can be life-threatening in young patients presenting hemodynamic instability due to hypovolemic shock. One of the extraordinary causes of hemopneumothorax is rupture of an apically located aberrant artery after pneumothorax, which is noticed as a third etiological factor in the literature. This case is presented in order to highlight this uncommon etiological factor together with the literature.

Keywords: Hemopneumothorax, pneumothorax; vascular anomaly.

Çağatay Tezel, Erdal Okur, Volkan Baysungur, Ersin Çardak, Semih Halezeroğlu. A rare cause of hemopneumothorax: an aberrant systemic artery. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(3): 280-282

Sorumlu Yazar: Çağatay Tezel, Türkiye
Makale Dili: Türkçe