p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Kapalı kafa travması sonrası venöz sinüs trombozu: Olgu sunumu [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(1): 98-102

Kapalı kafa travması sonrası venöz sinüs trombozu: Olgu sunumu

Bülent Bakar, İsmail Hakkı Tekkök
Özel Mesa Hastanesi, Nöroşirürji Servisi, Ankara

Kapalı kafa travması sonrası oluşan dural sinüs trombozları nadir görülür, patofizyoloji mekanizmaları henüz tam olarak bilinmemektedir. On sekiz yaşında erkek hasta, araç dışına fırladığı yüksek enerjili trafik kazası sonrası Glasgow Koma Skalası skoru 4 (Tüp ile)/ 15 saptandı. Bilgisayarlı tomografide diffüz serebral ödemle beraber sağ juguler foramene uzanan oksipital lineer kırık saptandı. Tedaviye rağmen İKB değerlerinin yüksek seyretmesi üzerine ameliyata alınarak bilateral fronto-temporo-parietal kraniyektomi yapıldı. Beyin manyetik rezonans venografide sağ juguler venin torkula düzeyinden itibaren oblitere olduğu ve sol juguler ven kalibrasyonunun ince olduğu görüldü. Bir dizi tedavi sonrası hasta Karnofsky performans skalası 30/90 olarak evine taburcu edildi. Erken dönemde tedavi edilmeyen özellikle dominant dural sinüs trombozları, ciddi düzeyde morbid ya da ölümcül seyretmekte ve erken teşhis ve tedaviyi zorunlu kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dural sinüs trombozu, internal juguler ven; kapalı kafa travması; sajital sinüs.

Venous sinus thrombosis after closed head injury: case report

Bülent Bakar, İsmail Hakkı Tekkök
Mesa Hospital

Dural sinus thrombosis after closed head injury is seen very rarely and its pathophysiological mechanisms are not yet understood. An 18-year-old man who had been crushed in an automobile had closed head injury with Glasgow Coma Score 4. Computerized tomography showed diffuse cerebral edema and right occipital linear fracture extending to the internal jugular foramen. Because of high- level intracranial pressure, he underwent bilateral frontotemporoparietal craniectomy. After surgery, magnetic resonance scan with venography showed that the right internal jugular vein was obliterated from the torcular Herophili and the left internal jugular vein was very thin in calibration. He was discharged home with Karnofsky performance score of 30/90. Dural sinus thrombosis with dominant side can carry high morbidity and mortality if not treated immediately.

Keywords: Dural sinus thrombosis, closed head injury; internal jugular vein; sagittal sinus.

Bülent Bakar, İsmail Hakkı Tekkök. Venous sinus thrombosis after closed head injury: case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(1): 98-102

Sorumlu Yazar: Bülent Bakar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe