p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Anüsten ince bağırsak prolapsusu: Rektal perforasyonun atipik prezentasyonu [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(6): 628-630 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.40149

Anüsten ince bağırsak prolapsusu: Rektal perforasyonun atipik prezentasyonu

Sezer Akbulut, Mehmet Abdussamet Bozkurt, Hamit Ahmet Kabuli, Mehmet Emin Güneş
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Non-travmatik ve altta yatan tümör olmayan rektum perforasyonları oldukça nadir olgulardır. Refleksiyon altında olan alt ve orta rektum perforasyonları batın içi apse veya enflamasyona neden olmadıkça semptomsuz olarak seyredebilir. Biz bu olgumuzda anüsten ince bağırsak prolapsusu ile acil cerrahi kliniğine başvuran bir hastayı sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: İnce bağırsak prolapsusu, rektal perforasyon.

Small bowel prolapse from anus: Atypical presentation of rectal perforation

Sezer Akbulut, Mehmet Abdussamet Bozkurt, Hamit Ahmet Kabuli, Mehmet Emin Güneş
Department of General Surgery, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

Non-traumatic rectum perforation is rarely seen if there is no underlying tumor formation. The perforations in the middle and lower parts of the rectum that are under the peritoneal reflex are asymptomatic unless there is intraabdominal infection or inflammation. In this study, we aim to present a patient who referred to the emergency surgery clinic with the small bowel prolapse from the anus.

Keywords: Rectal perforation, small bowel prolapse.

Sezer Akbulut, Mehmet Abdussamet Bozkurt, Hamit Ahmet Kabuli, Mehmet Emin Güneş. Small bowel prolapse from anus: Atypical presentation of rectal perforation. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(6): 628-630

Sorumlu Yazar: Mehmet Abdussamet Bozkurt, Türkiye
Makale Dili: İngilizce