p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
İleum ve antropilorik yerleşimli safra taşı ileusunun çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile tanısı [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(5): 461-463 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.50103

İleum ve antropilorik yerleşimli safra taşı ileusunun çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile tanısı

Naime Altınkaya1, Zafer Koç1, Özlem Alkan1, Şenay Demir1, Sedat Belli2
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adana
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Adana

Safra taşı ileusu kolelithiasisin nadir görülen bir komplikasyonu olmakla birlikte mide çıkış yolu tıkanıklığı çok daha nadir görülür. Bu yazıda, distal ileuma impakte safra taşı sonucu gelişen ince bağırsak tıkanıklığı ve pilorik antruma impakte safra taşı sonucu gelişen mide çıkış yolu tıkanıklığının (Bouveret sendromu) çok kesitli bilgisayarlı tomografi bulgularını tanımladık.

Anahtar Kelimeler: Bouveret sendromu, safra taşı ileusu; çok kesitli bilgisayarlı tomografi.

Multidetector computed tomography diagnosis of ileal and antropyloric gallstone ileus

Naime Altınkaya1, Zafer Koç1, Özlem Alkan1, Şenay Demir1, Sedat Belli2
1Department Of Radiology, Baskent University, Faculty Of Medicine. Adana, Turkey
2Department Of General Surgery, Baskent University, Faculty Of Medicine. Adana, Turkey

Gallstone-induced ileus is a rare complication of cholelithiasis, and gastric outlet obstruction is even rarer. We describe the multidetector computed tomographic diagnosis of small bowel obstruction resulting from a gallstone impacted in the distal ileum and of gastric outlet obstruction from a gallstone impacted in the pyloric antrum (Bouveret syndrome).

Keywords: Bouveret syndrome, gallstone ileus; multidetector computed tomography.

Naime Altınkaya, Zafer Koç, Özlem Alkan, Şenay Demir, Sedat Belli. Multidetector computed tomography diagnosis of ileal and antropyloric gallstone ileus. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(5): 461-463

Sorumlu Yazar: Naime Altınkaya, Türkiye
Makale Dili: İngilizce