p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
On dört yaşındaki adölesan olguda travmatik asfiksiye bağlı ekimoz maskesi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(4): 543-545 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.53099

On dört yaşındaki adölesan olguda travmatik asfiksiye bağlı ekimoz maskesi

Nihan Şık1, Oğuzhan Başerdem2, Murat Duman1, Durgül Yılmaz1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Acil Bilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

Travmatik asfiksi, yüzde ödem, siyanoz, subkonjonktival kanama ve göğsün üst bölümü, boyun ve yüzde peteşiler ile karakterize olup çocuklarda çok nadir görülen bir klinik sendromdur. Erişkinlerdeki insidansı 1/18,500 olarak rapor edilmiştir ancak çocuklardaki oran tam olarak bilinmemektedir. Travmatik asfiksi, torako-abdominal bölgedeki ani kompresyona bağlı mekanik hipoksinin sonucu olup bu sendromun ortaya çıkması için Valsalva manevrası gereklidir. Bu yazıda, ekimoz maskesi görünümü olan 14 yaşındaki travmatik asfiksi olgusu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Asfiksi, çocuk, ekimoz; travma.

Traumatic asphyxia with a “masque ecchymotique” in a 14-year-old adolescent

Nihan Şık1, Oğuzhan Başerdem2, Murat Duman1, Durgül Yılmaz1
1Division of Pediatric Emergency Care, Department of Pediatrics, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir-Türkiye
2Department of Pediatrics, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir-Türkiye

Traumatic asphyxia, which is manifested by facial edema, cyanosis, subconjunctival hemorrhage, and petechiae on the upper chest and abdomen, is a very rare clinical syndrome in children. In adults, the incidence of traumatic asphyxia was reported as 1 case/18,500 accidents, but the actual incidence is not known for pediatric population. Traumatic asphyxia is a mechanical cause of hypoxia resulting from sudden compression of the thoracic-abdominal region and the valsalva maneuver is necessary for the development of this syn-drome. Here, we describe a case of traumatic asphyxia with an ecchymotic mask in a 14-year-old boy who was referred to our pediatric emergency department.

Keywords: Asphyxia, child, ecchymosis; trauma.

Nihan Şık, Oğuzhan Başerdem, Murat Duman, Durgül Yılmaz. Traumatic asphyxia with a “masque ecchymotique” in a 14-year-old adolescent. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(4): 543-545

Sorumlu Yazar: Nihan Şık, Türkiye
Makale Dili: İngilizce