p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 27 Sayı : 1 Yıl : 2021

Hızlı Arama
Kaza sonucu oluşmamış, yaralı bebekte tel taraflı iskemik retinopati ve iki taraflı subdural kanama: Bir oftalmolojik yaklaşım [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(5): 527-530 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.57059

Kaza sonucu oluşmamış, yaralı bebekte tel taraflı iskemik retinopati ve iki taraflı subdural kanama: Bir oftalmolojik yaklaşım

Chye Li Ee1, Azlindarita Aisyah Mohd Abdullah2, Amir Samsudin1, Nurliza Khaliddin1
1Malaya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Bölümü, Kuala Lumpur-Malezya
2Universiti Teknologi MARA Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Bölümü, SG Buloh, Selangor-Malezya

Kaza sonucu oluşmayan yaralanma (KSOY) dünya ölçeğinde sık görülmeyen bir sorun olup bebeklerde önemli morbidite ve mortaliteye yol açmaktadır. Klinik öyküyle uyumlu olmayan retina veya subdural kanamaların veya ensefalopatinin varlığı yüksek olasılıkla KSOY’yi düşündürür. Bu çalışmada acil servise çok hızlı başlangıçlı yinelenen generalize tonik-klonik nöbetlerle gelen üç aylık bir bebeği raporluyoruz. Travma öyküsü veya dışardan görünür belirti yoktu. Kız bebekte iki taraflı subdural kanamalar ve atipik tek taraflı iskemik retinopati saptanmıştır. Retinal fotokoagülasyon uygulaması sonucu vitröz ve retina kanamalarının kaybolduğu görülmüştür. Ancak bu gözde görme pek geri dönmemiştir. Bulgular, intrakranyal kanama ve tek taraflı retina kanamaları olan bebeklerde yüksek olasılıkla KSOY’den kuşkulanılması gerektiğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: İnfant, iskemik retinopati; kaza sonucu oluşmamış yaralanma; subdural kanama; tek taraflı retina kanaması.

Unilateral ischaemic retinopathy and bilateral subdural haemorrhage in an infant with non-accidental injury: An ophthalmological approach

Chye Li Ee1, Azlindarita Aisyah Mohd Abdullah2, Amir Samsudin1, Nurliza Khaliddin1
1Department of Ophthalmology, Malaya University Faculty of Medicine, Kuala Lumpur-Malaysia
2Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Universiti Teknologi MARA, Sg Buloh, Selangor-Malaysia

Non-accidental injury (NAI) is not an uncommon problem worldwide, which leads to significant morbidity and mortality in infants. The presence of retinal or subdural haemorrhages, or encephalopathy with injuries inconsistent with the clinical history is highly suggestive of NAI. In this study, we report on a case of a a 3-month-old infant who presented to the casualty department with a very sudden onset of recurrent generalised tonic-clonic seizures. There was no history of trauma or visible external signs. She was found to have bilateral subdural haemorrhages and atypical unilateral ischaemic retinopathy. Retinal photocoagulation was performed with subsequent resolution of vitreous and retinal haemorrhages. However, visual recovery in that eye remained poor. The findings showed that a high index of suspicion of NAI is required in infants with intracranial haemorrhage and unilateral retinal haemorrhages.

Keywords: Infant, ischaemic retinopathy; non-accidental injury; subdural haemorrhage; unilateral retinal haemorrhage.

Chye Li Ee, Azlindarita Aisyah Mohd Abdullah, Amir Samsudin, Nurliza Khaliddin. Unilateral ischaemic retinopathy and bilateral subdural haemorrhage in an infant with non-accidental injury: An ophthalmological approach. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(5): 527-530

Sorumlu Yazar: Chye Li Ee, Malaysia