p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Apandisitin epidemiolojik, demografik özellikleri ve oluşumunda çevresel faktörlerin etkisi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(1): 38-42

Apandisitin epidemiolojik, demografik özellikleri ve oluşumunda çevresel faktörlerin etkisi

Barlas Sulu1, Yusuf Gunerhan1, Yilmaz Palanci2, Banu Işler3, Kasim Caglayan4
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Kars
2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Kars
3Kars Devlet Hastanesi, Anestezioloji Bölümü, Kars
4Kars Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Kars

AMAÇ
Bu çalışmada, akut apandisit tanısıyla ameliyat edilen hastaların demografik özellikleriyle hastalığın oluşumundaki mevsim, hava sıcaklığı, nem ve rakım gibi faktörlerin etkileri araştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM
2004 ile 2007 yılları arası, ameliyat edilen 1871 hasta perfore ve non-perfore apandisitli olmak üzere iki gruba ayrıldı. Demografik özellikler ile mevsim, hava sıcaklığı, nem, rakım gibi çevresel faktörlerin etkisi araştırıldı. Bulgularımız, farklı ülkelerin, çevresel koşullarının etkileriyle karşılaştırıldı.

BULGULAR
Apandisit en sık erkeklerde ve 10 ile 19 yaşları arasında görüldü. Perfore apandisit ise en sık 0-9 ve 50 yaş üstü grupları arasında görülmekteydi. Kış mevsiminde apandisit en sık fakat perforasyon en az görülüyordu. Yılın en soğuk üç ayında non-perfore apandisit -8.8°’de en sık görülürken, perfore apandisit en sık -11.2°’de görülmekte idi (p<0,01).
SONUÇ
Bulgularımız, apandisitin ve perforasyonun oluşumunda yaş ve cinsiyetin etkili olduğunu göstermiştir. Mevsim, hava sıcaklığı ve rakım gibi çevresel faktörler apandisitin sıklığında etkili olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Rakım, apandisit; nem; hava sıcaklığı.

Epidemiological and demographic features of appendicitis and influences of several environmental factors

Barlas Sulu1, Yusuf Gunerhan1, Yilmaz Palanci2, Banu Işler3, Kasim Caglayan4
1Department Of General Surgery, Kafkas Üniversity, Kars, Turkey
2Department Of Public Health, Kafkas Üniversity, Kars, Turkey
3Department of Anesthesiology, Kars State Hospital, Kars, Turkey
4Department of General Surgery, Kars State Hospital, Kars, Turkey

BACKGROUND
In this study, we present the demographic features of appendicitis and investigate the influence of several factors (season, temperature, humidity, altitude) on the development of the condition.
METHODS
A total of 1871 patients operated between 2004 and 2007 were included and divided into two subgroups as perforated and non-perforated appendicitis. The demographic features and environmental factors were investigated. We compared the effects of environmental conditions with those observed in other countries.
RESULTS
Appendicitis was most frequent among males between 10 to 19 years of age. Perforated appendicitis was mostly seen between 0-9 years and after 50 years of age. The frequency of appendicitis was the highest during winter, but the rate of perforation was at its minimum during this season. During the coldest three months of the year, non-perforated appendicitis was mostly seen at temperatures of -8.8°C; however, perforated appendicitis was mostly seen at -11.2°C (p<0.01).
CONCLUSION
Our findings show that the frequency of appendicitis and perforation rate are influenced by sex and age. Environmental factors like season, temperature and altitude may also influence the frequency of appendicitis.

Keywords: Altitude, appendicitis; humidity; temperature.

Barlas Sulu, Yusuf Gunerhan, Yilmaz Palanci, Banu Işler, Kasim Caglayan. Epidemiological and demographic features of appendicitis and influences of several environmental factors. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(1): 38-42

Sorumlu Yazar: Barlas Sulu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce