p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Çocukta geç farkedilen çivi aspirasyonu: Olgu sunumu [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(5): 470-472 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.63308

Çocukta geç farkedilen çivi aspirasyonu: Olgu sunumu

Ufuk Çobanoğlu1, Muhammed Can2, İsmail Birincioğlu3, Yeşim Edirne4, Mehmet Melek4
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Ana Bilim Dalı, Van
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Ana Bilim Dalı, Trabzon
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Van

Çocuklarda 0-3 yaş arası yabancı cisim (YC) aspirasyonu sık görülmektedir. Kız olgu, 4 ay önce ani başlayan öksürük, ateş ve balgam çıkarma şikayetiyle bir sağlık merkezinde akut bronşit tanısı ile iki kez tedavi edildi. Şikayetinin sürmesi üzerine, çekilen akciğer grafisinde özofagusta yabancı cisim şüphesi ile Göğüs Cerrahisi Kliniğimize sevk edilen olguya yapılan özofagoskopide YC görülmedi. Çekilen akciğer yan grafisinde, keskin ucu trakea orta hatta, yuvarlak ucu sağ hemitoraksa yönelmiş YC saptandı. Rijit bronkoskopi ile çıkarılamayan YC, torakotomi ve bronkotomi yöntemiyle genel anestezi altında çıkarıldı. YC 6 cm boyunda çivi idi. Bu sunum, çocukluk çağındaki YC aspirasyonlarının çeşitliliğini, hekimlerin sağlık kurumlarına inatçı öksürük şikayeti ile başvuran çocuklarda YC aspirasyonu olasılığına her zaman dikkat etmeleri gerektiğini ve ebeveyn ihmalini göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Aspirasyon, adli olgu; yabancı cisim.

Late recognized nail aspiration in a child: case report

Ufuk Çobanoğlu1, Muhammed Can2, İsmail Birincioğlu3, Yeşim Edirne4, Mehmet Melek4
1Department Of Chest Surgery, University Of Yuzuncu Yil, Van
2Department Of Forensic Medicine, University Of Yuzuncu Yil, Van
3Department Of Forensic Medicine, University Of Karadeniz Tecnic, Trabzon
4Department Of Pediatric Surgery, University Of Yuzuncu Yil, Van

Foreign body (FB) aspiration is common in children aged 0-3 years. Our case, a 2.5-year-old girl, presented with sudden onset of cough, fever and sputum; she had been treated twice for acute bronchitis four months ago. Resisting complaints led to an esophagoscopic examination in our Chest Surgery Clinic after a chest X-ray suggested FB in the esophagus, but no FB could be detected. A lateral chest X-ray revealed a FB with its sharp end targeting the trachea and its round end to the right hemithorax. Removal of the FB with forceps was not possible during rigid bronchoscopy. The FB was removed by thoracotomy and bronchotomy under general anesthesia. The removed FB was a nail measuring 6 cm in length. This case report should serve to stress the diversity of FB aspirations in childhood, the role of parental neglect, and that physicians should be aware of the possibility of FB in children with persistent cough.

Keywords: Aspiration, forensic case; foreign body.

Ufuk Çobanoğlu, Muhammed Can, İsmail Birincioğlu, Yeşim Edirne, Mehmet Melek. Late recognized nail aspiration in a child: case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(5): 470-472

Sorumlu Yazar: Ufuk Çobanoğlu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce