p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 27 Sayı : 4 Yıl : 2021

Hızlı Arama
Travmada Sonografi ile Odaklanmış Değerlendirme (FAST) eğitiminde ultrason simülatörlerinin rolü [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(3): 303-309 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.73626

Travmada Sonografi ile Odaklanmış Değerlendirme (FAST) eğitiminde ultrason simülatörlerinin rolü

Selim Değirmenci1, Hasan Kara2, Seyit Ali Kayış3, Ahmet Ak2
1Bilecik Devlet Hastanesi, Acil Servis Kliniği, Bilecik
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Konya
3Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Karabük

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, bir üniversite hastanesi acil servisindeki sağlık çalışanlarına FAST eğitimi verilmesinde ultrason simülatörlerinin etkinliği incelenmesidir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışma, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Kliniği’nde çalışan acil tıp asistanı, stajyer doktor ve paramedikler üzerinde ileriye yönelik olarak yapıldı. Katılımcılara SonoSim® USG simülatörü ile teorik ve pratik FAST eğitimi verildi. Eğitim tamamlandıktan sonra tüm katılımcılara sırayla simülatör içeriğinde yer alan önceden seçilmiş beş hasta senaryosu için FAST uygulaması, her bir hasta için ideal tanısal pencereyi bulması ve tanıyı söylenmesi istenmiştir.
BULGULAR: Çalışmamıza, herbiri 20 kişiden oluşan acil tıp asistanları, stajyer doktorlar ve paramedik gruplarının yer aldığı 60 katılımcı alındı. Asistan doktorlar için doğru görüntüyü elde etme oranı %99.5, doğru tanı koyma oranı %94 olarak hesaplandı. Stajyer doktorlar için doğru görüntüyü elde etme oranı %98.5, doğru tanı koyma oranı %88 olarak, paramedikler için ise doğru görüntüyü elde etme oranı %98, doğru tanı koyma oranı %81.5 olarak hesaplandı.
TARTIŞMA: Kursiyerlerin teorik bilgi düzeyinin simülatörde doğru görüntüyü elde etme becerilerini etkilemediği görülmüştür. Ancak eğitime katılan kursiyerlerin teorik bilgi düzeyleriyle, simülatörde FAST uygulayarak doğru tanı koyma becerilerinin doğru orantılı olarak etkilendiği görülmüştür. Bu çalışma, kısa bir teorik eğitim ve arkasından yapılacak simülatör eşliğinde pratik eğitimle sağlık çalışanlarının FAST konusunda yeterlilik sağlayabileceklerini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Acil tıp, eğitim; FAST; travma; ultrason simulatörü.

Role of ultrasound simulators in the training for Focused Assessment with Sonography for Trauma (FAST)

Selim Değirmenci1, Hasan Kara2, Seyit Ali Kayış3, Ahmet Ak2
1Department of Emergency Medicine, Bilecik State Hospital, Bilecik-Turkey
2Department of Emergency Medicine, Selçuk University Faculty of Medicine, Konya-Turkey
3Department of Biostatistics, Karabük University Faculty of Medicine, Karabük-Turkey

BACKGROUND: The present study aims to investigate the efficacy of ultrasound simulators in the training of the health staff working in the emergency department of a university hospital on Focused Assessment with Sonography for Trauma (FAST).
METHODS: This study was conducted on emergency medicine residents, medical interns and paramedics of the emergency department of Selçuk University Medical Faculty, prospectively. The participants were given theoretical and practical training on FAST using the SonoSim® USG simulator. At the end of the training, all participants were requested to perform FAST for the pre-selected scenarios for five patients to find the ideal diagnostic window for each patient and declare the diagnosis.
RESULTS: This study included 60 participants, including emergency medicine residents, medical interns and paramedics, each having 20 members. The rate of obtaining the correct image was 99.5%, and the rate of diagnosing correctly was 94% among resident physicians. For interns, these rates were 98.5% and 88%, respectively. For paramedics, the rates were 98% and 81.5%, respectively.
CONCLUSION: It was observed that the theoretical knowledge level of the trainees did not affect the ability to obtain a correct image in the simulator. However, the skills of the trainees for correctly diagnosing via FAST were directly proportional to their theoretical knowledge levels. Our findings suggest that a short theoretical training followed by a simulator-guided practice would easily provide a sufficiency for FAST for the health workers.

Keywords: Education, emergency department; FAST; trauma; ultrasound simulator.

Selim Değirmenci, Hasan Kara, Seyit Ali Kayış, Ahmet Ak. Role of ultrasound simulators in the training for Focused Assessment with Sonography for Trauma (FAST). Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(3): 303-309

Sorumlu Yazar: Selim Değirmenci, Türkiye