p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Künt travmaya bağlı diyafram yırtığına sekonder akut mekanik intestinal obstrüksiyon olgusu [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(1): 95-98 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.79663

Künt travmaya bağlı diyafram yırtığına sekonder akut mekanik intestinal obstrüksiyon olgusu

Selim Sözen1, Feridun Aysu1, Hasan Elkan1, Atilla Çakmak1, Fahrettin Yıldız2
1Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Şanlıurfa
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa

Künt travma sonrası diyafram yırtığı nadir görülür. Bu yazıda, trafik kazası geçirdikten 3 yıl sonra acil servisimize başvurup bağırsak tıkanıklığı nedeniyle laparatomi yapılan 24 yaşlarındaki erkek olgu sunuldu. Diyafram yırtıklarının karın içi organların fıtıklaşmaları ya da mekanik intestinal tıkanıklık nedeni olabileceğini, tanısı konduğunda bu olguların zaman geçirmeden ameliyat edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Diyafram yırtığı, ileus; künt travma.

Evaluation of an acute mechanic intestinal obstruction case secondary to diaphragma rupture due to a blunt trauma

Selim Sözen1, Feridun Aysu1, Hasan Elkan1, Atilla Çakmak1, Fahrettin Yıldız2
1Balikligol State Hospital, Department Of General Surgery, Sanliurfa
2Harran University Medical Faculty, Department Of General Surgery, Sanliurfa

Rupture of the diaphragm after blunt trauma is uncommon. In this report, a 24-year-old male with intestinal obstruction who underwent laparotomy is presented; he had been involved in a traffic accident three years prior to presentation to our emergency service. We conclude that diaphragma ruptures may cause herniation of abdominal organs and intestinal obstruction, and thus should be repaired when diagnosed.

Keywords: Diaphragma rupture, ileus; blunt trauma.

Selim Sözen, Feridun Aysu, Hasan Elkan, Atilla Çakmak, Fahrettin Yıldız. Evaluation of an acute mechanic intestinal obstruction case secondary to diaphragma rupture due to a blunt trauma. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(1): 95-98

Sorumlu Yazar: Selim Sözen, Türkiye
Makale Dili: Türkçe