p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Kovid-19 döneminde üçüncü basamak bir hastanede acil sezaryen doğumlarda anestezi yönetimi seçimi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(4): 458-462 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.97580

Kovid-19 döneminde üçüncü basamak bir hastanede acil sezaryen doğumlarda anestezi yönetimi seçimi

Berna Çalışkan1, Merve Suvariogulları1, Murat Ekmez2, Öznur Şen1, Filiz Yarsilikal Guleroglu2
1İstanbul Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Bu çalışma pandeminin ilk yılında Tersiyer Bakım Hastanemizdeki acil sezaryen doğumlarda anestezi yönetiminin değişimini araştırdı. Öncelikle spinal ve genel anestezi oranlarını, ikincil olarak yetişkin ve neonatal yoğun bakım ihtiyaçlarını pandemik öncesi yıla göre karşılaştırdık. Ayrıca üçüncül bir sonuç olarak acil sezaryen doğumda postoperatif PCR testlerini sergiledik.
Gereç ve Yöntem: Anestezi tekniği, postoperatif yoğun bakım, hastanede kalış süresi, postoperatif PCR sonucu ve yenidoğan statüsü gibi bilgileri retrospektif olarak analiz ettik.
Bulgular: Pandemiden sonra spinal anestezi oranı dikkat çekici şekilde % 44,1 den % 72.1 oranına değişti (p = 0.001). Çalışma gruplarının ortanca süresi, Kovid- 19 öncesi gruptan belirgin derecede uzun bulundu (p = 0.001). Kovid-19 sonrası grubundaki hastaların postoperatif yoğun bakım ihtiyacı oranı daha yüksekti (p = 0.058). Kovid-19 grubundaki yenidoğanların postoperatif yoğun bakımının oranı, Kovid-19 öncesi grubundan anlamlı olarak daha yüksekti (p = 0.001).
Sonuç: Kovid-19 pandemisi sırasında üçüncü basamak hastanelerde acil sezaryen doğumlarında spinal anestezi oranı önemli ölçüde artmıştır. Hastanede kalım sayıları, yetişkin ve yenidoğan yoğun bakım ihtiyaçlarının yükselmesi ile görüldüğü üzere pandemi sonrası toplam sağlık bakım hizmetleri çoğalmıştır.

Anahtar Kelimeler: sezeryan doğum, KOVID-19, genel anestezi, postoperatif yoğun bakım, spinal anestezi, yenidoğan yoğun bakım

Choice of anesthesia technique for emergent cesarean sections during COVID-19 era in a tertiary care hospital

Berna Çalışkan1, Merve Suvariogulları1, Murat Ekmez2, Öznur Şen1, Filiz Yarsilikal Guleroglu2
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, Haseki Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department Of Obstetrics And Gynecology, Haseki Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey

Background: This study explored the change of anesthesia management for emergent cesarean sections in our tertiary care hospital in the first year of pandemic. We searched primarily for the changes in spinal to general anesthesia rate and secondarily for presented adult and neonatal intensive care needs in comparison to the year before the pandemic. We also presented the postoperative PCR tests of the emergent cesarean sections as a tertiary outcome.
Methods: We retrospectively analyzed clinical data such as anesthetic technique, need for postoperative intensive care, duration of hospital stays, postoperative PCR result, and newborn status.
Results: The rate of spinal anesthesia changed remarkably from 44.1% to 72.1% after the pandemic (p=0.001). The comparison of the median duration of hospital stays of the pre-pandemic group and post-pandemic group was found significantly longer than that of the before COVID-19 group (p=0.001). The rate of need for postoperative intensive care in the after COVID-19 group was higher (p=0.058). The rate of postoperative intensive care of the newborns in the after COVID-19 group was significantly higher than that of the before COVID-19 group (p=0.001).
Conclusion: The spinal anesthesia rate for emergent cesarean sections increased significantly during the peak of the COVID-19 pandemic in tertiary care hospitals. Total health care services after the pandemic were enhanced as seen with elevated numbers of hospital stays, postoperative need of adult and neonatal intensive care.

Keywords: cesarean sections, COVID-19, general anesthesia, neonatal intensive care, postoperative intensive care, spinal anesthesia

Berna Çalışkan, Merve Suvariogulları, Murat Ekmez, Öznur Şen, Filiz Yarsilikal Guleroglu. Choice of anesthesia technique for emergent cesarean sections during COVID-19 era in a tertiary care hospital. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(4): 458-462

Sorumlu Yazar: Berna Çalışkan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce