p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 10 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 10 (2)
Cilt: 10  Sayı: 2 - Nisan 2004
1.
Serbest prefabrike poröz polietilen implant flebi ile ortotopik üç boyutlu doku rekonstrüksiyonu modeli
Three-dimensional orthotopic tissue reconstruction with a free, prefabricated high-density porous polyethylene implant flap
Orhan Murat Özdemir, Savaş Serel, Serdar Gökrem, Arda Katırcıoğlu, Zeki Can, Sibel Serin
PMID: 15103564  Sayfalar 75 - 82

2.
Akut pankreatit şiddetinin erken tanısında Ranson ve APACHE II skorlarının, serum interlökin-6 ve C-reaktif protein düzeylerinin rolü
The value of Ranson and APACHE II scoring systems, and serum levels of interleukin-6 and C-reactive protein in the early diagnosis of the severity of acute pancreatitis
Günay Gürleyik, Oya Zahidullahoğlu Çırpıcı, Ali Aktekin, Abdullah Sağlam
PMID: 15103565  Sayfalar 83 - 88

3.
Yoğun bakım hastalarında uygulanan immünonütrisyonun nozokomiyal enfeksiyon gelişimine ve klinik sonuca etkisi
The effects of immunonutrition on the development of nosocomial infections and on clinical outcome in critically ill patients
Simru Tuğrul, Perihan E. Özcan, İ. Özkan Akıncı, Murat İsmailov, Atahan Çağatay, Nahit Çakar, Figen Esen
PMID: 15103566  Sayfalar 89 - 96

4.
El Yaralanması Ciddiyet Skoru’nun endüstriyel el yaralanmalarında prognozu belirlemedeki rolü
The prognostic value of the Hand Injury Severity Score in industrial hand injuries
Lale Altan, Selçuk Akın, Ümit Bingöl, Serhat Özbek, Merih Yurtkuran
PMID: 15103567  Sayfalar 97 - 101

5.
Künt travmaya bağlı yelken göğüs: Klinik özellikler ve prognozu etkileyen faktörler
Flail chest due to blunt trauma: clinical features and factors affecting prognosis
Akın Eraslan Balcı, Koray Özalp, Mehmet Duran, Erhan Ayan, Sadık Vuraloğlu
PMID: 15103568  Sayfalar 102 - 109

6.
Nekrotizan fasiitli 30 hastanın klinik değerlendirilmesi ve tedavi sonuçları
Clinical evaluation and treatment results of 30 patients with necrotizing fasciitis
Güzin Yeşim Özgenel, Selçuk Akın, Ramazan Kahveci, Serhat Özbek, Mesut Özcan
PMID: 15103569  Sayfalar 110 - 114

7.
Acil pelvik eksternal stabilizasyon: Yüksek riskli pelvis kırıklarında ilk adım
Emergency pelvic external stabilization as the first step treatment in high risk pelvic fractures
Ahmet Harma, Muharrem İnan
PMID: 15103570  Sayfalar 115 - 122

8.
Aynı taraf kalça ve femur cisim kırıklarının tedavisinde kullanılan farklı tespit kombinasyonlarının karşılaştırılması
A comparison of different fixation combinations for the treatment of ipsilateral hip and femoral diaphyseal fractures
Bülent Dağlar, Kenan Bayrakçı, Bülent Adil Taşbaş, Alper Deveci, Uğur Günel
PMID: 15103571  Sayfalar 123 - 127

9.
Tibia cisim kırıklı, kooperasyon kurulamayan, politravmalı hastalar›n kompartman sendromu açısından izlemi
Monitoring of uncooperative, polytraumatized patients with tibial shaft fractures for acute compartment syndrome
Nadir Özkayın, Kemal Aktuğlu
PMID: 15103572  Sayfalar 128 - 132

10.
Alt ekstremite şaft kırıklarında genişleyebilir intramedüller çivilerle erken dönem tedavi sonuçları
Early treatment results with expandable intramedullary nails in lower extremity shaft fractures
Taner Bekmezci, Murat Tonbul, Rıfat Kocabaş, Okan Yalaman
PMID: 15103573  Sayfalar 133 - 137

11.
Primer olarak ultrasonografi ile tanı konan izole pankreas fraktürü: Olgu sunumu
An isolated complete pancreatic fracture primarily diagnosed by ultrasound
Fatih Kantarcı, Bengi Gürses, Ramazan Albayrak, Süleyman Hilmi Aksoy, Sebuh Kuruoğlu, İsmail Mihmanlı
PMID: 15103574  Sayfalar 138 - 140

12.
Konservatif tedavi ile iyileşen dev karın duvarı hematomu
Conservative treatment of giant abdominal wall hematoma
Nurdan Ergün, Arif Alper Çevik, C. James Holliman, Metin Manisalı, Feyzullah İnan, Tahsin Sarısoy
PMID: 15103575  Sayfalar 141 - 144